VANDIJK advocaten in Rotterdam Prinsenland


Wij zijn gespecialiseerd in: 
Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht, Ontslagrecht, Huurrecht, Vervoersrecht (binnenvaart), Horecarecht, WSNP, Personen-Familie- & Erfrecht en Surinaams recht.

Hieronder volgt nog:
- VANDIJK advocaten is op zoek naar een ervaren ondernemingsrecht advocaat (partime of fulltime)
- het MKB kan bij ons terecht op het GRATIS MKB SPREEKUUR

- VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

VANDIJK advocaten is op zoek naar een ervaren ondernemingsrecht advocaat (parttime of fulltime).

VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

'HOTSPOT HUTSPOT' (www.hotspothutspot.tumblr.com).

Richt zich op de wijken waar de sociale binding en kwaliteit laag is en waar de gezondheid van de kinderen (en hun ouders) onder druk staat door o.a. slechte eetpatronen. HotspotHutspot benut de leegstand in de wijken door stadslandbouw en kookactiviteiten. Tieners kunnen na schooltijd binnenlopen om mee te doen aan deze activiteiten. Ze zijn "van de straat”, leren over gezond eten, hoe het groeit en wat je ermee kunt maken. Op deze manier wil HotspotHutspot  tieners actief betrekken bij stadslandbouw en gezonde voeding binnen hun bereik brengen.

VANDIJK advocaten
Jacques Dutilhweg 471c
3065 GL Rotterdam
Telefoon: (+31 10) 2 12 12 20
GRATIS SPREEKUUR!!!!

Elke maandag voor HET MKB. Op afspraak. In de ochtend van 7:30-9:00 uur. In de avond van 18:30-21:00 uur.

Elke dinsdag voor PARTICULIEREN van 17:30 tot 19:00 uur. Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van 10 minuten. U doet er verstandig aan uw komst vooraf te melden.

Gemeente is aanvullende en na-wettelijke uitkering verschuldigd.

Recentelijk heeft de Centrale Raad van Beroep weer eens op een rijtje gezet in welke gevallen een gemeente een aanvullende en na-wettelijke uitkering verschuldigd is bij ontslag van een ambtenaar. De gemeente Den Helder heeft aan een ambtenaar ontslag verleend met als grondslag een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding. Hoewel de ambtenaar in kwestie van mening is dat de verhouding niet onherstelbaar verstoord is, is er naar het oordeel van de rechtbank wel een dusdanige impasse ontstaan. Wel kent de rechtbank aan betrokkene een aanvullende en na-wettelijke uitkering toe. De gemeente kan zich hier niet in vinden en gaat in hoger beroep. De CRvB volgt echter de vaste lijn: bij ontslag op basis van een verstoorde arbeidsverhouding geldt als uitgangspunt ook de garantie op een aanvullende uitkering. Aangezien het ontslag is gelegen in de werksfeer en niet grotendeels te wijten is aan de betrokken ambtenaar heeft zij eveneens recht op een na-wettelijke uitkering. Voor het ontvangen van een extra ontslagvergoeding is ruimte indien vaststaat dat de gemeente een overwegend aandeel heeft gehad in het ontstaan en voortbestaan van de verstoorde arbeidsverhouding. Daarvan was volgens de CRvB in dit geval echter geen sprake.

Juli 2015 

 

© VANDIJK advocaten 2012 - Telefoon: (010) 2 12 12 20