VANDIJK advocaten in Rotterdam Prinsenland


Wij zijn gespecialiseerd in: 
Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht, Ontslagrecht, Huurrecht, Vervoersrecht (binnenvaart), Horecarecht, WSNP, Personen-Familie- & Erfrecht en Surinaams recht.

Hieronder volgt nog:
- VANDIJK advocaten is op zoek naar een ervaren ondernemingsrecht advocaat (partime of fulltime)
- het MKB kan bij ons terecht op het GRATIS MKB SPREEKUUR

- VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

VANDIJK advocaten is op zoek naar een ervaren ondernemingsrecht advocaat (parttime of fulltime).

VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

'HOTSPOT HUTSPOT' (www.hotspothutspot.tumblr.com).

Richt zich op de wijken waar de sociale binding en kwaliteit laag is en waar de gezondheid van de kinderen (en hun ouders) onder druk staat door o.a. slechte eetpatronen. HotspotHutspot benut de leegstand in de wijken door stadslandbouw en kookactiviteiten. Tieners kunnen na schooltijd binnenlopen om mee te doen aan deze activiteiten. Ze zijn "van de straat”, leren over gezond eten, hoe het groeit en wat je ermee kunt maken. Op deze manier wil HotspotHutspot  tieners actief betrekken bij stadslandbouw en gezonde voeding binnen hun bereik brengen.

VANDIJK advocaten
Jacques Dutilhweg 471c
3065 GL Rotterdam
Telefoon: (+31 10) 2 12 12 20




GRATIS SPREEKUUR!!!!

Elke maandag voor HET MKB. Op afspraak. In de ochtend van 7:30-9:00 uur. In de avond van 18:30-21:00 uur.

Elke dinsdag voor PARTICULIEREN van 17:30 tot 19:00 uur. Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van 10 minuten. U doet er verstandig aan uw komst vooraf te melden.

Aanzegging via Whatsapp is rechtsgeldig.

Veel kantonrechters buigen zich momenteel over onderwerpen die sinds de WWZ zijn ingevoerd. Eén daarvan is de aanzegverplichting. De kantonrechter te Amsterdam diende de rechtsgeldigheid van een aanzegging per WhatsApp te beoordelen. De werkgever had per post de aanzegbrief verstuurd, maar werkneemster ontkende de ontvangst van de aanzegbrief en vorderde een maand loon.

De werkneemster kreeg echter de deksel op haar neus. Uit WhatsApp gesprekken bleek namelijk dat dat werkgever de werkneemster had bericht dat werkgever de arbeidsovereenkomst niet zou voortzetten. Werkneemster heeft hierop haar reactie gegeven. Voor de kantonrechter was dit het bewijs dat de aanzegging de werkneemster had bereikt en er alsdan rechtsgeldig was aangezegd.

TIP: bewaar WhatsApp-gesprekken.
N.B. Neem geen risico en zeg tijdig en schriftelijk aan!


Juli 2015

 

© VANDIJK advocaten 2012 - Telefoon: (010) 2 12 12 20