VANDIJK advocaten in Rotterdam Prinsenland


Wij zijn gespecialiseerd in: 
Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht, Ontslagrecht, Huurrecht, Vervoersrecht (binnenvaart), Horecarecht, WSNP, Personen-Familie- & Erfrecht en Surinaams recht.

Hieronder volgt nog:
- VANDIJK advocaten is op zoek naar een ervaren ondernemingsrecht advocaat (partime of fulltime)
- het MKB kan bij ons terecht op het GRATIS MKB SPREEKUUR

- VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

VANDIJK advocaten is op zoek naar een ervaren ondernemingsrecht advocaat (parttime of fulltime).

VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

'HOTSPOT HUTSPOT' (www.hotspothutspot.tumblr.com).

Richt zich op de wijken waar de sociale binding en kwaliteit laag is en waar de gezondheid van de kinderen (en hun ouders) onder druk staat door o.a. slechte eetpatronen. HotspotHutspot benut de leegstand in de wijken door stadslandbouw en kookactiviteiten. Tieners kunnen na schooltijd binnenlopen om mee te doen aan deze activiteiten. Ze zijn "van de straat”, leren over gezond eten, hoe het groeit en wat je ermee kunt maken. Op deze manier wil HotspotHutspot  tieners actief betrekken bij stadslandbouw en gezonde voeding binnen hun bereik brengen.

VANDIJK advocaten
Jacques Dutilhweg 471c
3065 GL Rotterdam
Telefoon: (+31 10) 2 12 12 20
GRATIS SPREEKUUR!!!!

Elke maandag voor HET MKB. Op afspraak. In de ochtend van 7:30-9:00 uur. In de avond van 18:30-21:00 uur.

Elke dinsdag voor PARTICULIEREN van 17:30 tot 19:00 uur. Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van 10 minuten. U doet er verstandig aan uw komst vooraf te melden.

Aard ziekte niet doorslaggevend voor beoordeling duur ziekteperiode.

Voor zover is voldaan aan alle voorwaarden van artikel 8:4 CAR/UWO, dan is een gemeente bevoegd om een ambtenaar ontslag te verlenen. Hierbij is niet van belang dat de ambtenaar binnen een periode van 3 jaar is getroffen door verschillende ziektegevallen. Evenmin is van belang dat het college (in eerste instantie) niet heeft voldaan aan de re-integratieverplichtingen, waardoor het tweede ziektegeval van de ambtenaar bleef voortduren. Het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen is geen reden het hieruit voortvloeiende (voortdurende) ziektegeval(len) aan te merken als een nieuw ziektegeval. Na een ziekteperiode van 3 jaar is aan een ambtenaar van de gemeente Valkenswaard ontslag verleend op grond van artikel 8:4 CAR/UWO. De ambtenaar heeft zich op het standpunt gesteld dat het aan haar gegeven ontslag onrechtmatig is, omdat er sprake is van twee afzonderlijke ziektegevallen. Volgens de ambtenaar is er namelijk een situatie ontstaan van voortdurende ziekte, doordat de gemeente in eerste instantie niet (volledig) heeft voldaan aan haar re-integratieverplichtingen. De Raad heeft geoordeeld dat voor de vraag of voldaan is aan de verplichtingen van artikel 8:4 CAR/UWO er sprake moet zijn van een aaneengesloten ziekteperiode, ongeacht de aard van die ziekte. De ambtenaar was inmiddels 3 aaneengesloten jaren ziek, zodat het ontslag rechtmatig was.

Juni 2015

 

 

© VANDIJK advocaten 2012 - Telefoon: (010) 2 12 12 20