VANDIJK advocaten in Rotterdam Prinsenland


Wij zijn gespecialiseerd in: 
Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht, Ontslagrecht, Huurrecht, Vervoersrecht (binnenvaart), Horecarecht, WSNP, Personen-Familie- & Erfrecht en Surinaams recht.

Hieronder volgt nog:
- VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot
- nieuwe medewerker Charlotte ten Hoor
- voorlichting wijziging arbeidsrecht
- het MKB kan bij ons terecht op het GRATIS MKB SPREEKUUR

VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

'HOTSPOT HUTSPOT' (www.hotspothutspot.tumblr.com).

Richt zich op de wijken waar de sociale binding en kwaliteit laag is en waar de gezondheid van de kinderen (en hun ouders) onder druk staat door o.a. slechte eetpatronen. HotspotHutspot benut de leegstand in de wijken door stadslandbouw en kookactiviteiten. Tieners kunnen na schooltijd binnenlopen om mee te doen aan deze activiteiten. Ze zijn "van de straat”, leren over gezond eten, hoe het groeit en wat je ermee kunt maken. Op deze manier wil HotspotHutspot  tieners actief betrekken bij stadslandbouw en gezonde voeding binnen hun bereik brengen.

Voorlichting wijziging arbeidsrecht

Per 1 januari 2015 zal het arbeidsrecht op een aantal onderdelen ingrijpend veranderen. Dit heeft consequenties voor bestaande en af te sluiten arbeidsovereenkomsten.

 lees verder>

VANDIJK advocaten
Jacques Dutilhweg 471c
3065 GL Rotterdam
Telefoon: (+31 10) 2 12 12 20
GRATIS SPREEKUUR!!!!

Elke maandag voor HET MKB. Op afspraak. In de ochtend van 7:30-9:00 uur. In de avond van 18:30-21:00 uur.

Elke dinsdag voor PARTICULIEREN van 17:30 tot 19:00 uur. Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van 10 minuten. U doet er verstandig aan uw komst vooraf te melden.

Principeakkoord CAO gemeenteambtenaren.

Op 15 juli hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord voor een nieuwe CAO gesloten. De CAO treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2013 en zal tot 1 januari 2016 gelden. Het akkoord voorziet in salarisverhogingen van 1% per 1 oktober 2014 en van € 50, = per 1 april 2015. Bovendien zal in oktober 2014 een eenmalige uitkering van € 350, = worden gedaan. Het akkoord voorziet voorts in een individueel keuzebudget waaruit bijvoorbeeld om- of bijscholing kan worden bekostigd. Dit zou voor meer mobiliteit moeten zorgen. Het akkoord zou tot slot de voorwaarden moeten bieden om de vergrijzing van het ambtenarenbestand tegen te gaan en jongeren meer kansen te bieden. Uiteraard is het gehele akkoord na te lezen op de website van de VNG.


Juli 2014

 

 

© VANDIJK advocaten 2012 - Telefoon: (010) 2 12 12 20