VANDIJK advocaten in Rotterdam Prinsenland


Wij zijn gespecialiseerd in: 
Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht, Ontslagrecht, Huurrecht, Vervoersrecht (binnenvaart), Horecarecht, WSNP, Personen-Familie- & Erfrecht en Surinaams recht.

Hieronder volgt nog:
- VANDIJK advocaten is op zoek naar een ervaren ondernemingsrecht advocaat (partime of fulltime)
- het MKB kan bij ons terecht op het GRATIS MKB SPREEKUUR

- VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

VANDIJK advocaten is op zoek naar een ervaren ondernemingsrecht advocaat (parttime of fulltime).

VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

'HOTSPOT HUTSPOT' (www.hotspothutspot.tumblr.com).

Richt zich op de wijken waar de sociale binding en kwaliteit laag is en waar de gezondheid van de kinderen (en hun ouders) onder druk staat door o.a. slechte eetpatronen. HotspotHutspot benut de leegstand in de wijken door stadslandbouw en kookactiviteiten. Tieners kunnen na schooltijd binnenlopen om mee te doen aan deze activiteiten. Ze zijn "van de straat”, leren over gezond eten, hoe het groeit en wat je ermee kunt maken. Op deze manier wil HotspotHutspot  tieners actief betrekken bij stadslandbouw en gezonde voeding binnen hun bereik brengen.

VANDIJK advocaten
Jacques Dutilhweg 471c
3065 GL Rotterdam
Telefoon: (+31 10) 2 12 12 20
GRATIS SPREEKUUR!!!!

Elke dinsdag voor HET MKB. Op afspraak. In de middag van 17:30-20:00 uur.

Elke dinsdag voor PARTICULIEREN van 17:30 tot 19:00 uur. Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van 10 minuten. U doet er verstandig aan uw komst vooraf te melden.

B&W mag tóch gebied vuurwerkverbod aanwijzen.

Eind 2014 deed de voorzieningenrechter uitspraak over het door het college van Hilversum ingestelde vuurwerkverbod voor de Hilversumse binnenstad. De voorzieningenrechter was van mening dat niet het college, maar de burgemeester het bevoegde orgaan was om dit besluit te nemen. Daarom mocht tijdens de jaarwisseling 2014/2015 wel vuurwerk worden afgestoken in het centrum van Hilversum. De rechtbank Midden-Nederland heeft op 19 november jl. echter bepaald dat het college wél bevoegd is om een gebied voor een vuurwerkverbod aan te wijzen. Het gaat immers om een op de openbare orde gerichte bestuurs- en beheerstaak van het college ter preventie van gevaar, schade of overlast. Deze uitspraak is van belang voor álle Nederlandse gemeenten. Hiermee staat immers vast dat op grond van APV het college tijdens de jaarwisseling gebieden kan aanwijzen waarvoor een vuurwerkverbod geldt. Uit onderzoek is ook gebleken dat steeds meer gemeenten vuurwerkvrije zones instellen. Ook Groningen, Amersfoort, Alkmaar en Dordrecht zijn inmiddels overstag.  

November 2015

 

© VANDIJK advocaten 2012 - Telefoon: (010) 2 12 12 20