VANDIJK advocaten in Rotterdam Prinsenland


Wij zijn gespecialiseerd in: 
Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht, Ontslagrecht, Huurrecht, Vervoersrecht (binnenvaart), Horecarecht, WSNP, Personen-Familie- & Erfrecht en Surinaams recht.

Hieronder volgt nog:
- voorlichting wijziging arbeidsrecht
- het MKB kan bij ons terecht op het GRATIS MKB SPREEKUUR    

VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

Voorlichting wijziging arbeidsrecht

Per 1 januari 2015 zal het arbeidsrecht op een aantal onderdelen ingrijpend veranderen. Dit heeft consequenties voor bestaande en af te sluiten arbeidsovereenkomsten.

 lees verder>

Het MKB kan bij ons terecht op het gratis MKB SPREEKUUR

Bert Schouten

Op afspraak (bij Mr. M. van Dijk, Mr. P. Obbeek, Mr. Q. Kendall); 
iedere maandag in de ochtend van 7:30 - 9:00 uur en in de avond van 17:30 - 21:00 uur.
(telefoon: 010-2121220 of via brenda@vandijkadvocaten.nl)
Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van maximaal 25 minuten.

M.i.v. 28 april a.s. werken wij samen met Claassen, Moolenbeek & Partners en kunt u tijdens het MKB spreekuur ook terecht voor bedrijfskundig en bancair advies, m.n. waar het betreft vraagstukken mbt bijzonder beheer mbt financiele instelling.
U kunt daarvoor een afspraak maken met Bert Schouten (foto). 

VANDIJK advocaten
Jacques Dutilhweg 471c
3065 GL Rotterdam
Telefoon: (+31 10) 2 12 12 20

GRATIS SPREEKUUR!!!!

Elke maandag voor HET MKB. Op afspraak. In de ochtend van 7:30-9:00 uur. In de avond van 18:30-21:00 uur.

Elke dinsdag voor PARTICULIEREN van 17:30 tot 19:00 uur. Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van 10 minuten. U doet er verstandig aan uw komst vooraf te melden.

Wijzigingen arbeidsrecht uitgesteld.

De eerste van de wijzigingen in het arbeidsrecht leken tot voor kort met ingang van 1 juli 2014 in werking te gaan treden. In het bijzonder ging het daarbij om de invoering van een aanzegtermijn voor het al dan niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en het verbod om in tijdelijke arbeidsovereenkomsten tot een bepaalde duur een proeftijd- of concurrentiebeding op te nemen. De bewuste wijzigingen leken echter een dusdanige impact te gaan hebben dat werkgevers zich daarop onvoldoende voor zouden hebben kunnen bereiden indien ze reeds per 1 juli 2014 zouden worden doorgevoerd. De verantwoordelijke minister heeft daarom besloten de datum van inwerkingtreding  van de genoemde wijzigingen op te schuiven naar 1 januari 2015. De geplande datum van inwerkingtreding van andere wijzigingen, veelal 1 juli 2015, blijft vooralsnog staan. Echter valt uiteraard niet uit te sluiten dat ook de inwerkingtreding van deze wijzigingen te zijner tijd zal worden uitgesteld.

Juni 2014

 

 

© VANDIJK advocaten 2012 - Telefoon: (010) 2 12 12 20