VANDIJK advocaten in Rotterdam Prinsenland


Wij zijn gespecialiseerd in: 
Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht, Ontslagrecht, Huurrecht, Vervoersrecht (binnenvaart), Horecarecht, WSNP, Personen-Familie- & Erfrecht en Surinaams recht.

Hieronder volgt nog:
- VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot
- nieuwe medewerker Charlotte ten Hoor
- voorlichting wijziging arbeidsrecht
- het MKB kan bij ons terecht op het GRATIS MKB SPREEKUUR

Voorlichting wijziging arbeidsrecht

Per 1 januari 2015 zal het arbeidsrecht op een aantal onderdelen ingrijpend veranderen. Dit heeft consequenties voor bestaande en af te sluiten arbeidsovereenkomsten.

 lees verder>

Het MKB kan bij ons terecht op het gratis MKB SPREEKUUR

Bert Schouten

Op afspraak (bij Mr. M. van Dijk, Mr. P. Obbeek, Mr. Q. Kendall); 
iedere maandag in de ochtend van 7:30 - 9:00 uur en in de avond van 17:30 - 21:00 uur.
(telefoon: 010-2121220 of via brenda@vandijkadvocaten.nl)
Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van maximaal 25 minuten.

M.i.v. 28 april a.s. werken wij samen met Claassen, Moolenbeek & Partners en kunt u tijdens het MKB spreekuur ook terecht voor bedrijfskundig en bancair advies, m.n. waar het betreft vraagstukken mbt bijzonder beheer mbt financiele instelling.
U kunt daarvoor een afspraak maken met Bert Schouten (foto). 

VANDIJK advocaten
Jacques Dutilhweg 471c
3065 GL Rotterdam
Telefoon: (+31 10) 2 12 12 20
GRATIS SPREEKUUR!!!!

Elke maandag voor HET MKB. Op afspraak. In de ochtend van 7:30-9:00 uur. In de avond van 18:30-21:00 uur.

Elke dinsdag voor PARTICULIEREN van 17:30 tot 19:00 uur. Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van 10 minuten. U doet er verstandig aan uw komst vooraf te melden.

Principeakkoord CAO gemeenteambtenaren.

Op 15 juli hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord voor een nieuwe CAO gesloten. De CAO treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2013 en zal tot 1 januari 2016 gelden. Het akkoord voorziet in salarisverhogingen van 1% per 1 oktober 2014 en van € 50, = per 1 april 2015. Bovendien zal in oktober 2014 een eenmalige uitkering van € 350, = worden gedaan. Het akkoord voorziet voorts in een individueel keuzebudget waaruit bijvoorbeeld om- of bijscholing kan worden bekostigd. Dit zou voor meer mobiliteit moeten zorgen. Het akkoord zou tot slot de voorwaarden moeten bieden om de vergrijzing van het ambtenarenbestand tegen te gaan en jongeren meer kansen te bieden. Uiteraard is het gehele akkoord na te lezen op de website van de VNG.


Juli 2014

 

 

© VANDIJK advocaten 2012 - Telefoon: (010) 2 12 12 20