VANDIJK advocaten in Rotterdam Prinsenland


Wij zijn gespecialiseerd in: 
Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht, Ontslagrecht, Huurrecht, Vervoersrecht (binnenvaart), Horecarecht, WSNP, Personen-Familie- & Erfrecht en Surinaams recht.

Hieronder volgt nog:
- VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot
- nieuwe medewerker Charlotte ten Hoor
- voorlichting wijziging arbeidsrecht
- het MKB kan bij ons terecht op het GRATIS MKB SPREEKUUR

VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

'HOTSPOT HUTSPOT' (www.hotspothutspot.tumblr.com).

Richt zich op de wijken waar de sociale binding en kwaliteit laag is en waar de gezondheid van de kinderen (en hun ouders) onder druk staat door o.a. slechte eetpatronen. HotspotHutspot benut de leegstand in de wijken door stadslandbouw en kookactiviteiten. Tieners kunnen na schooltijd binnenlopen om mee te doen aan deze activiteiten. Ze zijn "van de straat”, leren over gezond eten, hoe het groeit en wat je ermee kunt maken. Op deze manier wil HotspotHutspot  tieners actief betrekken bij stadslandbouw en gezonde voeding binnen hun bereik brengen.

Voorlichting wijziging arbeidsrecht

Per 1 januari 2015 zal het arbeidsrecht op een aantal onderdelen ingrijpend veranderen. Dit heeft consequenties voor bestaande en af te sluiten arbeidsovereenkomsten.

 lees verder>

VANDIJK advocaten
Jacques Dutilhweg 471c
3065 GL Rotterdam
Telefoon: (+31 10) 2 12 12 20
GRATIS SPREEKUUR!!!!

Elke maandag voor HET MKB. Op afspraak. In de ochtend van 7:30-9:00 uur. In de avond van 18:30-21:00 uur.

Elke dinsdag voor PARTICULIEREN van 17:30 tot 19:00 uur. Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van 10 minuten. U doet er verstandig aan uw komst vooraf te melden.

Misbruik van (bestuurs)procesrecht leidt tot niet-ontvankelijkheid.

Nadat X een verkeersboete heeft gekregen, maakt hij hiertegen bezwaar bij het bureau Centrale Verwerking Openbare Ministerie (het CVOM). Daarna overlaadt hij het CVOM met een reeks Wob-verzoeken, ingebrekestellingen en procedures. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) stelt in haar uitspraak van 19 november 2014 dat voor het gedrag van X geen andere logische verklaring is dan de opzet om zo veel mogelijk dwangsommen en proceskostenvergoedingen te incasseren en dat X vanwege dit misbruik van procesrecht niet ontvankelijk is in zijn beroep; einde procedure! Een typisch geval van de deksel op de neus krijgen.November 2014

 

 

© VANDIJK advocaten 2012 - Telefoon: (010) 2 12 12 20