VANDIJK advocaten in Rotterdam Prinsenland


Wij zijn gespecialiseerd in: 
Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht, Ontslagrecht, Huurrecht, Vervoersrecht (binnenvaart), Horecarecht, WSNP, Personen-Familie- & Erfrecht en Surinaams recht.

Hieronder volgt nog:
- VANDIJK advocaten is op zoek naar een ervaren ondernemingsrecht advocaat (partime of fulltime)
- het MKB kan bij ons terecht op het GRATIS MKB SPREEKUUR

- VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

Voorlichtingbijeenkomst WET WERK EN ZEKERHEID in de praktijk 2e fase

Brengt de "nieuwe" Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 meer eenvoud of moet u als werkgever rekening houden met nog meer kosten en nog meer risico's? Wat moet u als werkgever doen en wat juist niet? Om u vroegtijdig van handvatten te voorzien nodigen wij werkgevers uit voor een bijeenkomst waarin wij u ook tips zullen meegeven hoe u zoveel mogelijk kosten en risico's kunt beperken.

Wij hebben nog enkele plaatsen over op vrijdag 24 april as. en dinsdag 28 april as.

Lees verder>

VANDIJK advocaten is op zoek naar een ervaren ondernemingsrecht advocaat (parttime of fulltime).

VANDIJK advocaten sponsort Kiwanis project Hotspot Hutspot

'HOTSPOT HUTSPOT' (www.hotspothutspot.tumblr.com).

Richt zich op de wijken waar de sociale binding en kwaliteit laag is en waar de gezondheid van de kinderen (en hun ouders) onder druk staat door o.a. slechte eetpatronen. HotspotHutspot benut de leegstand in de wijken door stadslandbouw en kookactiviteiten. Tieners kunnen na schooltijd binnenlopen om mee te doen aan deze activiteiten. Ze zijn "van de straat”, leren over gezond eten, hoe het groeit en wat je ermee kunt maken. Op deze manier wil HotspotHutspot  tieners actief betrekken bij stadslandbouw en gezonde voeding binnen hun bereik brengen.

VANDIJK advocaten
Jacques Dutilhweg 471c
3065 GL Rotterdam
Telefoon: (+31 10) 2 12 12 20
GRATIS SPREEKUUR!!!!

Elke maandag voor HET MKB. Op afspraak. In de ochtend van 7:30-9:00 uur. In de avond van 18:30-21:00 uur.

Elke dinsdag voor PARTICULIEREN van 17:30 tot 19:00 uur. Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van 10 minuten. U doet er verstandig aan uw komst vooraf te melden.

Geen aansprakelijkheid gemeente voor valpartij.

De vorige nieuwsbrief bevatte een bijdrage over aansprakelijkheid van gemeenten voor schade door  valpartijen door een gebrekkig wegdek. In een uitspraak van de rechtbank Limburg van 10 februari 2015 zijn in dat kader een tweetal interessante aspecten besproken. De voetgangster heeft ter ondersteuning van haar stellingen, een deskundigenrapport van het op het vlak van infrastructuur gezaghebbende kenniscentrum CROW in het geding gebracht. De rechtbank oordeelt in lijn met eerdere rechtspraak  dat de CROW-normen weliswaar gezaghebbend zijn, doch slechts een ondersteunende en derhalve geen doorslaggevende rol hebben bij de vraag of het wegdek gebrekkig is. Voorts wordt het de gevallen voetgangster tegengeworpen dat zij niet specifiek kon aangeven over welke stoeptegel zij is gevallen (!). De voetgangster had namelijk louter gesteld dat het wegdek in zijn algemeenheid gebrekkig was ter plaatse van haar valpartij. Volgens de rechtbank is niet beslissend welke algemene indruk het wegdek maakt, maar is het van doorslaggevend belang dat ter plekke van de val wordt aangetoond dat het wegdek gebrekkig is. U ziet (wederom); de weg naar gemeentelijke aansprakelijkheid voor schade door valpartijen is er een met veel valkuilen!

Maart 2015

 

 

© VANDIJK advocaten 2012 - Telefoon: (010) 2 12 12 20