VANDIJK advocaten in Rotterdam Prinsenland

Wij zijn gespecialiseerd in: 
Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht, Ontslagrecht, Huurrecht, Vervoersrecht (binnenvaart), Horecarecht, WSNP, Personen-Familie- & Erfrecht en Surinaams recht.

Ook het MKB kan bij ons terecht op het gratis MKB SPREEKUUR
Op afspraak; iedere maandag in de ochtend van 7:30 - 9:00 uur en in de avond van 17:30 - 21:00 uur.
(telefoon: 010-2121220 of via brenda@vandijkadvocaten.nl)
Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van maximaal 25 minuten.

Het VANDIJK team is versterkt met:

Mr. Pieter Obbeek
Mr. Quincy Kendall
Mr. Quincy Kendall
Antoinette van der Torren
Antoinette van der Torren

Mr. P (Pieter) Obbeek, advocaat ondernemingsrecht
Mr. Q (Quincy) F.B.W. Kendall, advocaat (ruimtelijk) bestuursrecht, huurrecht en ondernemingsrecht
Antoinette van der Torren, secretaresse van Monique van Dijk. Terug van weggeweest.

VANDIJK advocaten
Jacques Dutilhweg 471c
3065 GL Rotterdam
Telefoon: (+31 10) 2 12 12 20

GRATIS SPREEKUUR!!!!

Elke maandag voor HET MKB. Op afspraak. In de ochtend van 7:30-9:00 uur. In de avond van 18:30-21:00 uur.

Elke dinsdag voor PARTICULIEREN van 17:30 tot 19:00 uur. Het spreekuur is bedoeld als een eerste oriënterend gesprek van 10 minuten. U doet er verstandig aan uw komst vooraf te melden.

Wijzigingen per 1 juli 2014

In een eerdere nieuwsbrief is de gewijzigde ketenregeling al aan de orde geweest. Daarbij is vermeld dat deze per 1 juli 2014 zou gaan gelden. Dit is inmiddels een jaar opgeschoven en deze wijziging treedt dus tegelijk met bovenvermelde wijzigingen in werking. Wijzigingen die vooralsnog wel per 1 juli 2014 ingaan betreffen het verbod op een proeftijd in arbeidsovereenkomsten tot een duur van een half jaar en het verbod op een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Enkel bij een zwaarwichtig, in het betreffende beding te omschrijven, belang is een concurrentiebeding nog toegestaan. Voorts is van belang dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor een duur langer dan zes maanden niet langer zonder meer van rechtswege eindigen, maar dat dit een maand van tevoren aangezegd zal moeten gaan worden.


Maart 2014

 

 

© VANDIJK advocaten 2012 - Telefoon: (010) 2 12 12 20