Juridates en voorlichtingsbijeenkomsten van VANDIJK advocaten

Juridate

VANDIJK advocaten kenmerkt zich als kantoor door proactief met haar klanten mee te denken. De advocaten van VANDIJK advocaten zijn behendig in het snel en pragmatisch oplossen van juridische problemen, maar hanteren eveneens het beginsel “voorkomen is beter dan genezen”.

Circa zeven keer per jaar organiseert VANDIJK advocaten bijeenkomsten, genaamd “Juridate”, voor ondernemers, accountants, ZZP’ers, particulieren en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u bijgepraat over juridische relevante en actuele thema’s en/of nieuwe wetgeving. Tevens zijn de bijeenkomsten een goede gelegenheid om (nader) kennis te maken met ons kantoor en kennis te delen.

Juridate bijeenkomsten vinden altijd plaats op dinsdag van 17.00 – 19.00 uur. Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn voor onze (cliënt)relaties kosteloos en vinden plaats op ons kantoor.

Juridate:  juridisch, uniek, relevant, interactief, date, actueel, thematisch, extra-ordinair.

Hieronder vindt u een overzicht van onze ingeplande Juridate bijeenkomsten. De Juridate bijeenkomsten sluiten zoveel mogelijk aan bij de actuele juridische behoefte van onze cliënten. De onderwerpen zijn dan ook vooraf voor maanden vooruit vast te stellen. Cliënten kunnen altijd een voorstel doen voor een te behandelen onderwerp.

U kunt zich voor de bijeenkomsten opgeven, dan wel een te behandelen onderwerp aandragen bij msvandijk@vandijkadvocaten.nl

Wij ontmoeten u graag op een van onze Juridate-bijeenkomsten!

Juridates 2019:

  • Accountability in de AVG. 4 juli 2018
    Accountability is de wijze waarop en de onderwerpen waarover een organisatie zich moet verantwoorden. De AVG is een jaar geleden in werking getreden. De eerste boetes zijn uitgedeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe ver gaat wet- en regelgeving?
  • De ondernemer aan bod. September 2019
  • Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die per 1 januari 2020 effectief moet zijn. Oktober 2019
  • Wijziging arbeidsvoorwaarden. November 2019

Voorlichtingsbijeenkomsten

Naast de Juridates houdt VANDIJK advocaten regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden vrijwel altijd gegeven in het zicht van, bij of na gewijzigde wetgeving die grote gevolgen kan hebben op/voor uw bedrijf/organisatie. Deze voorlichtingsavonden worden dan ook op (meerdere) andere dagen en tijdstippen gehouden.

Afhankelijk van de behoefte worden deze voorlichtingen ook bij u in-house gegeven. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden. Wij maken graag voor u een offerte.

Workshops

VANDIJK advocaten verzorgt ook regelmatig workshops. Deze zijn niet kosteloos. De workshops duren meestal een dagdeel en u wordt niet alleen getraind, maar ook voorzien van allerlei naslagdocumentatie.

VANDIJK advocaten verzorgt ook workshops bij u in-house. Wij maken graag voor u een offerte.

U kunt zich voor de bijeenkomsten en workshops opgeven, dan wel een te behandelen onderwerp aandragen of een offerte aanvragen bij dionysa@vandijkadvocaten.nl

Wij ontmoeten u graag op een van onze bijeenkomsten of workshops!

 

VANDIJK advocaten - JURIDATE op dinsdag 9 mei 2017 Actualiteiten WWZ/Ontslag werknemers; (on)mogelijkheden en kosten 2

JURIDATE: Arbeidsongeschiktheid en ontslag

28 mei 2019 Heeft u (vaak) te maken met veelvuldig en langdurig zieke werknemers? Of met slapende dienstverbanden? Wilt u zich laten voorlichten hoe het beste te handelen in dergelijke omstandigheden zodat het u het minste kost? VANDIJK advocaten informeert en adviseert u over deze zaken naar aanleiding van zeer recente uitspraken ter zake de ... more

Lees verder