Door:

justian bohr

Justian Bohr

Augustus 2023

Kunnen wettelijke vakantiedagen zomaar vervallen of verjaren?

Het (korte) antwoord is “nee”. Zulks is door de Hoge Raad bevestigd in haar uitspraak van 23 juni 2023.

Voor werkgevers bestaat de verplichting om werknemers aan te moedigen hun wettelijke vakantiedagen op te nemen, werknemers in staat te stellen dat te doen én werknemers te informeren over het verlies van niet-opgenomen vakantiedagen aan het einde van een periode. Doet een werkgever dat niet, dan kunnen de niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen in principe niet vervallen of verjaren. De gedachte daarachter is bescherming van werknemers, door te zorgen dat opgebouwde maar niet-opgenomen vakantiedagen niet zonder hun medeweten vervallen of verjaren.  

Kort gezegd gaat het in deze zaak om de vraag of werkgever gehouden is tot uitbetaling van vakantiedagen die werknemer gedurende zijn dienstverband heeft opgebouwd maar niet heeft opgenomen. Het gaat volgens de werknemer om ruim 200 openstaande vakantiedagen. De werkgever beroept zich op verval, dan wel verjaring van deze vakantiedagen.

De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever, gelet op het verplichte karakter van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon te verzekeren, gehouden is om er concreet voor te zorgen dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om zijn jaarlijkse vakantie op te nemen. Zo nodig dient de werkgever de werknemer er formeel toe aan te zetten dat te doen. Daarbij dient de werkgever de werknemer erover te informeren dat hij de vakantiedagen die aan het einde van de periode niet zijn opgenomen verliest. Het is daarbij aan de werkgever om te bewijzen dat hij voorgenoemde stappen daadwerkelijk heeft ondernomen.

Aangezien de werkgever in deze zaak onvoldoende heeft aangetoond dat hij jegens werknemer aan zijn zorg- en informatieverplichting heeft voldaan, oordeelt de rechter dat de niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen niet zijn verjaard en dat werknemer daarop aanspraak maakt. Derhalve komt werknemer een bedrag van € 62.604,32 bruto toe, als vergoeding voor 186,50 opgebouwde maar niet-opgenomen vakantiedagen. 

Vragen met betrekking tot het arbeidsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met Justian Bohr.

2023-08-05T14:58:46+02:00
Ga naar de bovenkant