Tarieven 2024

Tarieven advocaten en (juridisch) medewerkers

De tarieven van onze advocaten verschillen naar gelang de ervaring, het specialisme en het belang van de zaak. Ons uurtarief varieert van € 125,- tot € 273,-.

Het uurtarief van onze juridisch medewerkers is € 115,-. Al onze prijzen zijn exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW.

Eventuele kosten van derden (deurwaarder, gerechten, uittreksels, griffierechten) worden separaat aan u doorberekend.

VANDIJK advocaten behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen afwijkende afspraken te maken.

Tarieven mediators

Het tarief van onze mediators bedraagt € 273,- per uur exclusief 21 % BTW.

Gefinancierde rechtsbijstand (Toevoeging)

VANDIJK advocaten werkt ook op basis van een toevoeging voor particulieren. Als u in aanmerking komt voor een toevoeging worden de advocaatkosten deels betaald door de overheid. U betaalt zelf een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage en bijkomende kosten, zoals (gematigd) griffierecht enz.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u controleren of u voor een toevoeging in aanmerking komt en wat de hoogte van de eigen bijdrage zal zijn.

Doorverwijzing Juridisch Loket

U kunt Het Juridisch Loket (HJL) iedere werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur telefonisch om een doorverwijzing verzoeken.  Het gratis telefoonnummer is 0800 – 8020. 

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 59,- op deze eigen bijdrage. Sinds maart 2020 past de Raad deze korting van € 59,- op de eigen bijdrage automatisch toe en hoeft u niet eerst naar het Juridisch Loket om een diagnosedocument te verkrijgen.

Om te bezien of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en om te kijken hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn, klik hier.

Voor de goede orde wijzen wij u er nog op dat in het Personen- en familierecht een hogere eigen bijdrage wordt opgelegd dan bij andere juridische kwesties.

Vaste tarieven

Vaste prijsafspraken zijn in bepaalde gevallen mogelijk, net als afspraken over No Cure, Less Pay, dan wel Cure and More Pay (gedacht kan daarbij worden aan werken met een incentive bij het behalen van een vooraf bepaalde target, waarna bijvoorbeeld een hoger tarief zal gelden).

Bij incasso’s kunnen wij in beperkte zin op basis van No Cure, No Pay werken (met uitzondering van kosten van derden, zoals bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten en eventuele kostenveroordeling bij verlies van een zaak).

Wij factureren in beginsel per twee weken.

BTW-nr.: NL 8107.95.966.B.01
IBAN: NL31 INGB 067.84.81.288
BIC: INGBNL2A

Abonnementen

Daarnaast biedt VANDIJK advocaten een viertal abonnementen aan. Dit zijn:

Bij VANDIJK advocaten leert u de advocaten kennen en de advocaten leren u kennen. Persoonlijke aandacht voor onze klanten staat voorop. U heeft daarom niet de beschikking over één advocaat, maar over alle aan ons kantoor verbonden advocaten. Wij denken met u mee om juridische kwesties te voorkomen en kunnen snel inspelen op onverwachte situaties. Wij nemen uw zorgen zoveel mogelijk uit handen

Voor een vast bedrag per maand kiest u een abonnement dat het beste bij uw onderneming past. U kunt er ook voor kiezen om een abonnement te combineren met een ander abonnement. U heeft niet alleen direct toegang tot één van onze gespecialiseerde advocaten, maar met een abonnement bespaart u ook tijd, juridische zorgen en geld.

Een abonnement sluit u af voor twee jaar. Daarna kunt u het abonnement iedere maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt met ons bellen, skypen, of uw vraag per e-mail aan ons toezenden. Mocht u de betreffende advocaat (als het gaat om een specifieke specialisme) niet meteen bereiken, dan streven wij ernaar dat wij dezelfde dag of uiterlijk de dag ernaar, contact met u opnemen. In toenemende mate zijn wij ook in de avonduren en in de weekenden bereikbaar.

Voor alle abonnementen geldt:

Het is niet mogelijk om een (juridisch)abonnement af te sluiten ter zake van een geschil dat reeds voor of bij het aangaan van het abonnement bestond. Voor juridische werkzaamheden die in verband met een dergelijk geschil worden verricht, geldt ons normale uurtarief. Beslissend hiervoor is het moment dat er daadwerkelijk sprake is van een geschil (‘zakelijk conflict’) met een andere persoon over een bepaald juridisch onderwerp.

Buiten de abonnementen vallen alle lopende procedures, procedures in tweede aanleg (het hoger beroep van gevoerde procedures), procedures waarvan de dagvaarding/verzoekschrift ten tijde van het sluiten van één van de abonnementen al is verzonden of is ontvangen, procedures die 2 maanden voor de aanvang van één van de abonnementen al in zicht waren, procedures bij de Hoge Raad en procedures in het buitenland.

In alle gevallen behoudt VANDIJK advocaten zich het recht voor te bepalen welke advocaat voor u optreedt. Een en ander natuurlijk zoveel mogelijk afgestemd op uw juridische behoefte en uw voorkeur.

Hieronder vindt u per abonnement uiteengezet wat het betreffende abonnement inhoudt. Bent u benieuwd naar wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen, wenst u een bedrijfsbezoek door een van onze advocaten of hebt u nog vragen naar aanleiding van de informatie op onze website, neem dan gerust contact met ons op. Dat kost u niets en het verplicht u tot niets!

De werkzaamheden van onze mediators vallen buiten de abonnementen!

Wet- en regelgeving

Wij zijn op grond van de voor ons toepasselijke wet- en regelgeving gehouden om in ons dossier een kopie van uw legitimatiebewijs en/of recent uittreksel uit het Handelsregister van uw onderneming te bewaren. Wij verzoeken u deze ook mee te nemen naar uw eerste afspraak. Ook zullen wij er naar vragen.

In verband met onze beroepsaansprakelijkheid behouden wij ons ook het recht voor, voorafgaande aan een advies of een procedure, te verlangen dat een separate opdrachtbevestiging wordt ondertekend.

Op al onze opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing welke u hier kunt vinden.

Meer informatie

Wanneer u een abonnement wenst af te sluiten of meer informatie over een van de abonnementen wenst dan kunt u ons natuurlijk altijd even bellen op telefoonnummer 010 – 212 12 20. U kunt uw vragen ook mailen naar Patricia@vandijkadvocaten.nl of msvandijk@vandijkadvocaten.nl

ZZP-/starters abonnement

MKB Abonnement

MKB Rechtsbijstand spaar abonnement

Al vanaf € 28,- (ex btw) per maand

Al vanaf € 67,- (ex btw) per maand

Niet beschikbaar in maandelijks termijn

Vanaf € 336,- (ex btw) per jaar

Vanaf € 803,- (ex btw) per jaar

Vanaf €4.442,- (ex btw) per jaar

Refund bij jaarlijkse betaling ineens
■ Mogelijkheid inhouse juridisch advies
■ Mogelijkheid inhouse bedrijfsscan
■ Mogelijkheid advocaat bij besprekingen
✓ Gratis bijwonen Juridates
■ 0% korting op advocaattarieven
✓ 10% korting op workshoptarieven
■ Niet genoten uren naar volgend jaar
✓ 1,5 uur bijstand per telefoon/e-mail
✓ Persoonlijke gesprekken op kantoor
■ Quickscan contracten
■ Eén maatwerk contract
■ Update van contracten

■ Refund bij jaarlijkse betaling ineens
■ Mogelijkheid inhouse juridisch advies
■ Mogelijkheid inhouse bedrijfsscan
■ Mogelijkheid advocaat bij besprekingen
✓ Gratis bijwonen Juridates
■ 0% korting op advocatentarieven
✓ 10% korting op workshoptarieven
■ Niet genoten uren naar volgend jaar
✓ 4 uur bijstand per telefoon/e-mail
■ Persoonlijke gesprekken op kantoor
✓ Quickscan contracten
✓ Eén maatwerk contract
■ Jaarlijkse update van contracten

✓ 1.5% refund bij jaarlijkse betaling ineens
✓ Mogelijkheid inhouse juridisch advies
✓ Mogelijkheid inhouse bedrijfsscan
✓ Mogelijkheid advocaat bij besprekingen
✓ Gratis bijwonen Juridates
✓ 10% korting op advocatentarieven
✓ 15% korting op workshoptarieven
✓ Niet genoten uren naar volgend jaar
✓ Onbeperkt vragen per telefoon/e-mail
✓ Persoonlijke gesprekken op kantoor
✓ Quickscan contracten
✓ Een maatwerk contract
✓ Update van contracten

Onze abonnementen zijn: