Enquête

 • Beoordeling is als volgt:

  1. Ja, zeer mee eens

  2. Ja, mee eens

  3. Neutraal

  4. Nee, niet mee eens

  5. Nee, helemaal niet mee eens!

 • U had tijdens het intakegesprek, en daarna, voldoende gelegenheid om al uw vragen en informatie voor te leggen aan de behandelend advocaat.
 • Er was tijdens de behandeling van uw zaak voldoende ruimte om gezamenlijk met de advocaat een strategie te bepalen.
 • Al uw vragen werden steeds tijdig en volledig door uw behandelend advocaat beantwoord.
 • De in uw zaak te verrichten werkzaamheden werden steeds tijdig en met voldoende voortvarendheid door uw advocaat verricht.
 • Uw advocaat was steeds goed (telefonisch) bereikbaar voor u.
 • U bent tevreden over de wijze waarop u door uw advocaat op de hoogte bent gehouden van het verloop van uw zaak.
 • U bent tevreden over de wijze waarop uw zaak is behandeld door uw advocaat.
 • U bent tevreden over het optreden van uw advocaat tijdens een zitting/bespreking met de wederpartij
 • De verzonden declaraties zijn voor u voldoende inzichtelijk
 • Hartelijke dank!