Bestuursrecht2024-01-19T16:21:30+01:00

Bestuursrecht

In het bestuursrecht, ook wel administratief recht, gaat het om de regels waar de overheid zich aan moet houden. De algemene wet bestuursrecht (AWB) regelt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, nemen en bekendmaken. De Awb regelt ook hoe men als niet-overheid tegen het besturen door de overheid kan optreden in het geval de overheid zich niet aan de regels houdt.

Wij adviseren en staan u bij in (bezwaar- en/of beroeps) procedures tegen besluiten van rechtspositionele aard.

Wij beperken ons tot:

  • Arbeidszaken ambtenaren
  • Schadevergoeding van de overheid
  • Handhaving en sancties
  • Bij particulieren ook bij zaken aangaande plaatselijke regelgeving.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht, ook wel administratief recht, gaat het om de regels waar de overheid zich aan moet houden. De algemene wet bestuursrecht (AWB) regelt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, nemen en bekendmaken. De Awb regelt ook hoe men als niet-overheid tegen het besturen door de overheid kan optreden in het geval de overheid zich niet aan de regels houdt.

Wij adviseren en staan u bij in (bezwaar- en/of beroeps) procedures tegen besluiten van rechtspositionele aard.

Wij beperken ons tot:

  • Arbeidszaken ambtenaren
  • Schadevergoeding van de overheid
  • Handhaving en sancties
  • Bij particulieren ook bij zaken aangaande plaatselijke regelgeving.

Onze advocaten in het gebied bestuursrecht

Stel uw vraag

    Ga naar de bovenkant