Blog

7mrt, 19
VANDIJK advocaten - Werknemer vraagt om urenvermindering, werkgever verantwoordelijk voor hierop volgende (financiële) schade (mr. Monique S. van Dijk)

Werknemer vraagt om urenvermindering In deze uitspraak van 21 december 2018 gaat het om een werknemer die in 1982 in dienst is getreden bij het Havenziekenhuis in de functie van radiologisch laborant. De afdeling radiologie van het Havenziekenhuis is met ingang van januari 2018 overgegaan naar het IJssellandziekenhuis. Sindsdien is werknemer, met behoud van al ... more

7mrt, 19

In deze nieuwsbrief behandelen wij: Verslapen is een strafwaardig plichtsverzuim Verzoek om herziening is onredelijk laat ingediend en daarmee dus niet-onvankelijk Strafontslag is niet gerechtvaardigd door strafrechtelijk onderzoek naar werknemer. Read: Verslapen is een strafwaardig plichtsverzuim Werknemer is sinds 2012 in dienst van de gemeente. In september 2014 is aan werknemer een waarschuwing gegeven omdat ... more

7mrt, 19

In deze nieuwsbrief behandelen wij: Bestuursverbod voor bestuurder van 12 rechtspersonen Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor niet betalen transitievergoeding Ontvanger niet verplicht eerst bestuurders aansprakelijk te stellen alvorens tot aansprakelijkstelling van inlener over te gaan. Read:   Bestuursverbod voor bestuurder van 12 rechtspersonen (31 juli 2018) De bestuurder in kwestie is de afgelopen jaren als bestuurder ... more

19dec, 18
VANDIJK advocaten - Ga tijdig en zorgvuldig om met vakantiewensen van uw werknemer! (mr. A.C. Charlotte ten Hoor)

Vakantie Nog even en veel werknemers gaan genieten van een welverdiende kerstvakantie. Het is echter goed mogelijk dat in januari 2019 de vakantiewensen voor bijvoorbeeld de zomervakantie alweer binnenstromen in uw mailbox. Hoe dient u daarmee om te gaan? Waarschijnlijk heeft een verzoek om vakantie minder prioriteit dan het binnenhalen van een grote klant.  Toch ... more

16dec, 18

In deze nieuwsbrief behandelen wij: Ontslagen bestuurder ontvangt billijke vergoeding Bestuurder is niet aansprakelijk voor onbetaald aten van €800.000,- door BV VOF niet ontbonden: vennoten hebben geen definitieve overeenstemming bereikt. Read: Ontslagen bestuurder ontvangt billijke vergoeding (6 sept. 2018) De heer X was bestuurder van een auto importorganisatie en wordt ontslagen wegens tegenvallende verkoopresultaten. De ... more

28okt, 18
VANDIJK advocaten - Provisiegeschil opdrachtnemer en opdrachtgever

Transitievergoeding Als een werknemer minimaal 24 maanden in dienst is geweest, geldt bij beëindiging van het contract door de werkgever dat een bedrag aan de werknemer dient te worden betaald. Men noemt dit de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt op een bepaalde manier berekend waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de werknemer, de duur ... more

25mei, 18
VANDIJK advocaten - Ex-man vordert verbod op sturen pikant beeldmateriaal door ex-vrouw (mr. J.A. Jacintha Devilee)

Privacybeleid VANDIJK Advocaten werkt met persoonsgegevens van cliënten en – in verband met onder andere adviezen en procedures – ook van derden. Dit is voor onze dienstverlening noodzakelijk. Diegenen over wiens persoonsgegevens wij beschikken, mogen er op vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun gegevens om gaan. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Onze ... more

16mei, 18
VANDIJK advocaten - Vaststellingsovereenkomst sluiten? Laat u juridisch adviseren!

Wanneer sluit u een vaststellingsovereenkomst? Dagelijks worden er tussen werkgevers en werknemers vaststellingsovereenkomsten gesloten. Wanneer een werkgever en een werknemer bijvoorbeeld niet meer met elkaar door één deur kunnen, of er vanwege bedrijfseconomische omstandigheden een functie vervalt, kan door middel van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Het wordt ook wel een “beëindiging met wederzijds ... more