Personen- en familierecht

Het sprookje is helaas uit. Worden kinderen de dupe? En verandert gemeenschappelijk bezit in oorlogsbuit? Niet als het aan onze specialist in familierecht ligt.

Het Familierecht, ook wel Personen- en familierecht genoemd, omvat ook echtscheiding, alimentatie en omgangsregelingen. U kunt bij ons ook terecht voor vragen en bijstand over rechten ten aanzien van afstamming, geboorte, huwelijk en andere familierechtelijke zaken. Onze specialisten hebben kennis van de verdragen die verband houden met het internationaal personen- en familierecht, waaronder het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Het internationaal recht op een gezinsleven is van groot belang in onze wetgeving en rechtspraak.

Personen- en familierecht

Het sprookje is helaas uit. Worden kinderen de dupe? En verandert gemeenschappelijk bezit in oorlogsbuit? Niet als het aan onze specialist in Familierecht ligt.

Het familierecht, ook wel Personen- en familierecht genoemd, omvat ook echtscheiding, alimentatie en omgangsregelingen. U kunt bij ons ook terecht voor vragen en bijstand over rechten ten aanzien van afstamming, geboorte, huwelijk en andere familierechtelijke zaken. Onze specialisten hebben kennis van de verdragen die verband houden met het internationaal personen- en familierecht, waaronder het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Het internationaal recht op een gezinsleven is van groot belang in onze wetgeving en rechtspraak.

Onze advocaten in het gebied personen- en familierecht

Items over personen- en familierecht

Stel uw vraag