Door:

Justian Bohr

Augustus 2020

Werkgever aansprakelijk voor val werkneemster buiten werktijd

Werkgevers hebben de zorgplicht om voor werknemers een veilige werkomgeving te creëren. Uit dit arrest van Gerechtshof Den Haag van 21 mei 2020 blijkt dat dit in bepaalde gevallen ook geldt wanneer een werknemer na werktijd privéboodschappen doet en vervolgens uitglijdt.

Feiten en omstandigheden

Werknemer was op de dag van het ongeval in (tijdelijke) dienst bij Aldi in de functie van caissière. Zij verrichtte haar werkzaamheden in het filiaal te Alphen aan den Rijn, waar zij op 7 september 2010 ten val is gekomen. Aan het einde van de werkdag viel er een potje wortels/doperwten. De werkneemster ruimde deze op waarna ze voor zichzelf boodschappen is gaan doen. Bij het afrekenen van de boodschappen viel ze op de plek waar daarvoor het potje met groente was gevallen.

Na het ongeval is werknemer naar huis gegaan. De dag na het ongeval heeft werknemer zich ziek gemeld en heeft zij haar huisarts bezocht. Zij heeft haar werkzaamheden tot aan het einde van het dienstverband (27 september 2010) niet meer hervat. Bij brief van 11 oktober 2010 heeft werknemer Aldi aansprakelijk gesteld voor het ongeval.

De werkneemster heeft Aldi vervolgens in rechte betrokken en aansprakelijk gesteld voor het ongeval. Aldi voerde verweer en is in eerste aanleg in het gelijk gesteld. De werkneemster is in hoger beroep gegaan. Het Hof stelt voorop dat een werknemer zal moeten stellen en zo nodig bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Het geschil

Het staat vast dat de werkneemster de betreffende dag aanwezig was in het Aldi-filiaal voor het verrichten van haar werkzaamheden als caissière. Werkneemster heeft na afronding van haar werkzaamheden boodschappen gedaan op haar werkplek, voordat zij de werkplek na afronding van haar werkzaamheden heeft verlaten. Het Hof is daarom van oordeel dat deze handelingen zo nauw in relatie staan tot het dienstverband en de uitoefening van haar werkzaamheden, dat het ongeval haar is overkomen in de uitoefening van haar werkzaamheden.

Verder ligt bij de Aldi de zorgplicht om ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werkplek kunnen verlaten. Daarbij maakt het geen verschil of de werkneemster al dan niet boodschappen heeft gedaan op de werkplek voorafgaand aan het verlaten van de werkplek. Het Hof neemt in aanmerking dat het doen van boodschappen door een werkneemster niet als bijzonder of extra gevaarzettend handelen kan worden beschouwd.

Verder is het hof van oordeel dat er sprake is van een door een arts geconstateerd letsel waarvan voldoende aannemelijk is dat dit een gevolg is van het ongeval dat de werkneemster is overkomen. Hiermee staat vast dat de werkneemster tenminste enige schade, in de vorm van pijn, heeft geleden als gevolg van het ongeval.

Conclusie

Het hof is van oordeel dat Aldi niet bewezen heeft dat zij (voldoende) maatregelen heeft getroffen omtrent de aard van het ongeval. Het hof concludeert dan ook dat Aldi niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. Het Hof oordeelt dat Aldi aansprakelijk is voor de geleden (en nog te lijden) schade van de werkneemster en veroordeelt Aldi tot betaling van een voorschot van de schade berekend op € 3000,- en de kosten van het proces.

2022-08-01T12:00:43+02:00
Ga naar de bovenkant