Rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Sinds 1 januari 2020 hebben ambtenaren een andere rechtspositie. De meeste ambtenaren hebben zoveel mogelijk dezelfde rechten gekregen als werknemers in het bedrijfsleven. Voor ambtenaren geldt dan het private arbeidsrecht. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Arbeidsvoorwaarden zoals salaris en aantal vakantiedagen zijn niet veranderd door de nieuwe wet.

Ambtenaren status blijft

Iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever is nog steeds  ambtenaar. Deze dienen in dienst van de overheid het algemeen belang. Daarom blijven de speciale regels voor ambtenaren bestaan. Deze staan in de nieuwe Ambtenarenwet met daarin regels voor ambtenaren.

Arbeidsovereenkomst in plaats van aanstelling

De aanstelling voor de meeste ambtenaren is verdwenen. Ambtenaren hebben sinds 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst, net als werknemers in het bedrijfsleven. Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) vervangen rechtspositieregelingen.

Private arbeids- en ontslagrecht voor ambtenaren

Sinds 1 januari 2020 geldt ook voor de meeste ambtenaren dan ook het private arbeids- en ontslagrecht. Er geldt geen bezwaar- en beroepsprocedure. Bij een onenigheid met de werkgever gaat ook de ambtenaar nu naar de kantonrechter. Voor ontslag moet het UWV of de kantonrechter toestemming geven. 

Welke ambtenaren vallen niet onder de wet

Enkele groepen vallen juist niet onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en behouden hun oude positie. Dit zijn onder andere:

  • medewerkers van politie en defensie;
  • rechters en officieren van justitie;
  • politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Voor vragen en adviezen met betrekking tot de wijziging rechtspositie ambtenaren, kunt u ook terecht bij VANDIJK advocaten.

2024-01-19T16:00:48+01:00
Ga naar de bovenkant