Werkgever heeft recht op compensatie transitievergoeding

Transitievergoeding bij ontslag na langdurig ziekte

Bij ziekte van een werknemer, moet een werkgever loon doorbetalen aan de zieke werknemer. Na een ziekteperiode van 2 jaar, kan de werkgever in beginsel ontslag aanvragen bij het UWV. Sinds 1 juli 2015 hebben werknemer die vanwege langdurig ziekte worden ontslagen, recht op een transitievergoeding bij ontslag. Een transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag, maar ook om de transitie van werknemers naar een andere baan te vergemakkelijken. 

De Wet Compensatie Transitievergoeding (Wct)

Op 1 april 2020 is de Wet Compensatie Transitievergoeding (Wct) in werking getreden. Deze wet voorziet in een compensatie van de door werkgevers betaalde transitievergoedingen bij ontslag van langdurig zieke werknemers.

Daarnaast voorziet deze wet ook in een compensatie van de door een werkgever betaalde transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of overlijden van de werkgever. Deze compensatieregeling is pas in werking getreden op 1 januari 2021.

Voorwaarden compensatie bij langdurig zieke werknemer

In meerdere situaties heeft een werknemer recht op de transitievergoeding, maar een werkgever komt in aanmerking voor een compensatie van de vergoeding indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  •         De werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  •         De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  •         De werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Om de compensatie te krijgen moet de werkgever een aanvraag voor compensatie uiterlijk 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding indienen bij het UWV. Bij de aanvraag moeten bewijsstukken worden meegestuurd waaruit blijkt dat er aan de voorwaarden is voldaan. 

Voorwaarden compensatie transitievergoeding bij pensionering of overlijden kleine werkgever

Naast dat de werkgever recht heeft op compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte, kan een bedrijf dat moet stoppen doordat de werkgever met pensioen gaat of overlijdt ook in aanmerking komen voor compensatie. De voorwaarden hiervoor luiden als volgt:

  •         Het bedrijf heeft minder dan 25 werknemers in dienst;
  •         Het bedrijf heeft voor minstens 1 werknemer al een ontslagvergunning wegens bedrijfsbeëindiging gekregen;
  •         Het bedrijf heeft de transitievergoedingen betaald op of na 1 januari 2020;

Om de compensatie te krijgen moet het bedrijf binnen 12 maanden nadat hij bij het UWV ontslag wegens bedrijfsbeëindiging heeft aangevraagd, de compensatie aanvragen. 

2022-08-01T11:09:56+02:00
Ga naar de bovenkant