Door:

Justian Bohr

November 2020

Primark niet aansprakelijk voor gevolgen ongeval

Feiten en omstandigheden

In deze uitspraak van Rechtbank Amsterdam van 16 juli 2020 gaat het om een bedrijfsongeval van een werknemer van Primark. Werknemer is als verkoopster voor 20 uur per week in dienst getreden van Primark. Tijdens werk is zij, terwijl zij een kleine hoeveelheid kleding van de paskamers terugbracht naar hun plaats in de winkel, met de linkerkant van haar hoofd tegen (het uiteinde van) een metalen stang waaraan kleding hing gestoten.

Werknemer heeft vervolgens de spoedeisende hulp en de poli oogheelkunde van het HMC bezocht. Daarbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. De oogarts noteerde: (…) tegen de ijzeren stang van het kledingrek gevallen. Visus is goed maar krijgt steeds hoofdpijn bij oogbewegingen of fel licht. (…) Er is tevens een scan van het hoofd gemaakt, waarbij geen fracturen zijn gezien. In februari 2018 constateert een neuroloog in het HMC dat sprake is van posttraumatische of postcommotionele klachten, na stomp trauma.

Werknemer heeft zich direct na het ongeval enige dagen arbeidsongeschikt gemeld, waarna zij het werk gedurende ongeveer een jaar heeft hervat. Op dit moment doet zij op re-integratiebasis enige uren per week administratief werk voor Primark en wordt zij begeleid naar werkhervatting in het tweede spoor.

Geschil

Werknemer is enige tijd later naar de rechter gestapt en stelt dat Primark onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de schade die zij heeft geleden. Daartoe voert zij aan dat Primark is tekortgeschoten in de zorg die op haar als werkgever rust om te zorgen dat haar werknemers op de werkvloer geen schade lijden. Werknemer verwijt Primark dat zij gebruik maakt van kledingrekken met een uitstekende metalen punt, die letsel veroorzaakt als iemand daar tegenaan valt of stoot. Daarnaast stelt werknemer dat Primark heeft nagelaten een training of instructies te geven ter voorkoming van ongevallen op de werkvloer.

Als gevolg van het ongeval is werknemer nu meer dan een jaar arbeidsongeschikt en lijdt zij inkomensschade. Zij moet binnen en buiten een zonnebril dragen. Zij heeft ook medische kosten moeten maken, waarvoor zij niet verzekerd is. Primark is verzekerd tegen werkgeversaansprakelijkheid zodat het redelijk is dat zij aansprakelijkheid zou erkennen en de grote schade zou vergoeden die werknemer heeft geleden en nog zal lijden, aldus werknemer.

Oordeel rechtbank

Uitgangspunt is dat een werkgever gehouden is te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent niet dat een werkgever zonder meer aansprakelijk is voor alle schade die een werknemer tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden oploopt. In het dossier is nauwelijks iets te vinden over de toedracht van het ongeval.

Uit de videobeelden en hetgeen werknemer heeft verklaard leidt de kantonrechter af dat werknemer de kleding, die zij in de hand had, aan een kledingstang wilde ophangen. Daarbij heeft zij zich gebukt en kennelijk de afstand van haar hoofd tot een van die stangen niet goed ingeschat, waardoor zij daar met haar linkeroog tegenaan is gekomen. De rechter oordeelt verder dat het uiteinde van de kledingstang niet scherp is, zodat er geen risicovolle situatie is waarvoor Primark had moeten waarschuwen of die Primark had moeten voorkomen.

De stelling van werknemer dat het redelijk is dat Primark haar schade zou vergoeden, nu zij tegen aansprakelijkheid is verzekerd, gaat niet op, al was het maar omdat een aansprakelijkheidsverzekeraar pas tot uitkering zal overgaan nadat deze de aansprakelijkheid van de verzekerde heeft erkend of die onherroepelijk door een rechter is vastgesteld. De conclusie is dan ook dat de vordering van de werknemer wordt afgewezen.

2022-05-11T15:12:50+02:00
Ga naar de bovenkant