Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied dat zich richt op de verhouding tussen de ambtenaar (oftewel de werknemer) en overheidsinstelling (oftewel de werkgever). Deze verhouding is te vergelijken met de verhouding tussen de werknemer en werkgever, maar voor het ambtenarenrecht gelden andere specifieke regels. Zo gelden ook bijzondere voorwaarden voor bijvoorbeeld een ontslag wegens reorganisatie.

Bij een ambtenaar spreekt men niet van een arbeidsovereenkomst, maar van een aanstelling. Door middel van deze aanstelling wordt iemand tot ambtenaar benoemd.

De overheidsinstelling kan besluiten nemen, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een schorsingsbesluit, een ontslagbesluit en een salarisbesluit. Tegen deze besluiten moet u als ambtenaar op tijd bezwaar of beroep aantekenen. Doet u dit niet dan wordt het besluit onaantastbaar en kunt u niks meer tegen het besluit doen.

Wees dus op tijd met het instellen van bezwaar en beroep en doe dit op de juiste wijze.

CAR-UWO en Ambtenarenwet

Zaken op het gebied van ambtenarenrecht worden door de bestuursrechter behandeld. Voor de geschillen tussen de ambtenaar en overheidsinstelling is specifieke vakkennis nodig. Onze ambtenarenrechtadvocaten kunnen lezen en schrijven met de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) en de ambtenarenwet.

De advocaten van VANDIJK advocaten adviseren en procederen binnen het brede spectrum van het ambtenarenrecht. Zij kunnen u onder andere bijstaan ter zake van:

Arbeidsvoorwaarden Schorsing en ontslag Disciplinaire straffen
Ziekte Reorganisatie Aanstellingen
Proeftijd Medezeggenschap Arbeidstijden en arbeidsduurverkorting
Functie en waardering Aansprakelijkheid en schade

U kunt vrijblijvend uw vragen stellen aan onze advocaten.

Onze advocaten in het vakgebied ambtenarenrecht

Stel uw vraag

Heeft u een vraag aan één van onze advocaten? Vul dit formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.