Ambtenarenrecht

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De arbeidsverhoudingen bij de overheid zijn zoveel mogelijk gelijk getrokken met die van het civiele bedrijfsleven. Alle instellingen zijn van rechtswege omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Het begrijp “arbeidsvoorwaarden” moet volgens de normaliseringswet ruim worden gelezen. Daaronder vallen in ieder geval: de duur van het dienstverband, bezoldiging, werktijden, rooster, verlof, functie- en studiefaciliteiten.

Wij adviseren over de wijzigingen en de normalisering van rechtspositie volgens de Wnra.

Onze advocaten in het gebied ambtenarenrecht

Stel uw vraag

Heeft u een vraag aan één van onze advocaten? Vul dit formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.