Door:

mr. Monique S. van Dijk

Juli 2020

Is uw Ziektewet- of WIA-uitkering afgewezen?

Afwijzing uitkering

Regelmatig worden eerste aanvragen voor een Ziektewetuitkering, WIA-uitkering of WAJONG-uitkering door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgewezen. Dat betekent dat u geen ziektewetuitkering ontvangt, geen WIA-uitkering krijgt of uw WAJONG-uitkering wordt afgwezen. Een vervelende situatie die naast uw ziekte ook nog eens de nodige stress en financiële onzekerheid meebrengt.

Bezwaar

Mijn ervaring is dat in bezwaar gaan tegen de beslissing van het UWV veelal de moeite waard is. Het is immers maar de vraag of het arbeidsdeskundig onderzoek en het verzekeringsgeneeskundig onderzoek op een juiste wijze zijn opgesteld. Ook bestaan er vaak veel vragen over de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). In het bezwaarschrift kunt u uw bezwaren over het onderzoek door de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige beschrijven.

Tijdens de bezwaarfase kan nog een keer worden ingezoomd op uw medische en/of psychische situatie en kan worden bekeken welke informatie van uw huisarts, uw specialist of uw psycholoog of psychiater wellicht nog gebruikt kan worden. Omdat er vaak veel juridische en medische termen in de beslissing van het UWV worden genoemd, is het verstandig het bezwaar door een advocaat of jurist te laten indienen. Graag neem ik voor u de rompslomp uit handen.

In de bezwaarfase krijgt u de mogelijkheid om uw bezwaren tijdens een hoorzitting met de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts toe te lichten. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat ik u bijsta tijdens een eventuele hoorzitting met de verzekeringsarts en de jurist van het UWV.

Beroep

Heeft u de bezwaarfase reeds doorlopen en een negatieve beslissing op bezwaar ontvangen? Graag bespreek ik met u de mogelijkheden om beroep in te stellen bij de rechtbank.

Hoger beroep

Heeft u de beroepsfase reeds doorlopen en een negatieve uitspraak van de rechtbank ontvangen? Graag bespreek ik met u de mogelijkheden om hoger beroep in te stellen bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Kosten

Ons kantoor behandelt zowel zaken op betalende basis als op toevoegingsbasis. Voor meer informatie over een toevoeging en gesubsidieerde rechtsbijstand verwijs ik u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u hier nog vragen over heeft, neem gerust contact met mij op.

Graag maak ik met u een afspraak om uw situatie te bespreken. Ook ten aanzien van een eerste oproep voor een afspraak bij het UWV, geef ik u graag advies.

2022-08-01T12:00:05+02:00
Ga naar de bovenkant