Incassokosten (Wet BIK)

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen die de schuldenaar niet uit zichzelf betaalt en die aan de schuldenaar worden doorberekend. Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (BIK) en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. Het doel van de wet is om vooral consumenten en eenmanszaken tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen. Het minimumbedrag BIK is € 40,00. Het maximumbedrag BIK is € 6.775,00.

 Consumenten (business-to-consumer)

Wanneer de schuldenaar een consument (of zzp’er of eenmanszaak) is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan de rekenwijze van de BIK. De consument is over de eerste €2500 15% incassokosten verschuldigd, over de volgende € 2.500 10%, de € 5.000 daarna 5%, de volgende € 190.000 1% en als de schuld nog hoger oploopt, 0,5% over het meerdere. Alvorens de incassokosten gevorderd kunnen worden dient de schuldeiser een kosteloze aanmaning aan de schuldenaar te versturen, ook wel de veertiendagenbrief genoemd.

 Ondernemers (business-to-business)

Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing. Wilt u als ondernemer andere tarieven of afwijkende termijnen hanteren, dan moet u dat van tevoren in een schriftelijke overeenkomst vastleggen. Dit kan ook in algemene voorwaarden. De veertiendagenbrief is voor ondernemingen niet verplicht, maar het is bewijstechnisch wel verstandig om deze te versturen.

2022-08-01T12:01:37+02:00
Ga naar de bovenkant