Door:

Justian Bohr

Juli 2020

Als ZZP’er toch aanspraak maken op doorbetaling van “loon” vanwege coronacrisis? (Justian Bohr)

Bent u als ZZP’er werkzaam voor maar één opdrachtgever? Dan bestaat er een kans dat u tóch aanspraak kunt maken op werk en loon ten tijde van de coronacrisis. Omdat een opdrachtgever veelal op korte termijn kan stoppen met het inlenen van een ZZP’er, is dit de groep die als eerste zonder werk en inkomen komt te zitten. Het gaat om een groep die, naast een gemis van ontslagbescherming, niet voor een WW-uitkering in aanmerking komt.

Een ZZP’er heeft geen ontslagbescherming en evenmin recht op doorbetaling van loon wanneer niet gewerkt wordt. Dat geldt alleen als de ZZP’er ook feitelijk geen arbeidsovereenkomst heeft en niet valt aan te merken als werknemer. Door de wijze waarop iemand wordt ingeleend, kan in de praktijk blijken dat er wel sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Als de feitelijke situatie dusdanig is dat de ZZP’er als werknemer is te bestempelen, dan kan deze ‘werknemer’ voortzetting van werk en het doorbetalen van loon verlangen. Dat maakt natuurlijk een groot verschil. In het geheel geen inkomsten meer of het blijven ontvangen van loon, is in de tijd van de coronacrisis het verschil tussen het wel of niet financieel overeind blijven. Het bestaan van een arbeidsovereenkomst brengt veel rechtsbescherming met zich, wat niet opgaat voor een overeenkomst van opdracht of overeenkomst tot aanneming van werk.

In de huidige tijd wordt het daarmee van groot gewicht om vast te stellen of een ZZP’er aanspraak op een arbeidsovereenkomst en dus loon kan maken. Oftewel, om vast te stellen of de ZZP’er in feite een werknemer is. Deze vraag zal vooral gesteld kunnen worden als de ZZP’er juist zijn arbeidskracht ter beschikking heeft gesteld aan een vaste opdrachtgever. Dat is namelijk de groep waarbij een beroep op de arbeidsovereenkomst nog de meeste kans van slagen heeft.
Bij het beoordelen of sprake is van een arbeidsovereenkomst wordt gekeken naar de volgende elementen:

  • Overeenkomst
  • Loon
  • Arbeid
  • Gezagsverhouding

Wilt u weten of u als zijnde ZZP’er eigenlijk bij uw opdrachtgever/werkgever in dienst bent als werknemer? Neem dan contact op met VANDIJK advocaten.

2022-05-11T15:12:31+02:00
Ga naar de bovenkant