Gerechtelijke Incasso

Blijft betaling door de schuldenaar uit, ondanks sommatie(s)? 

Dan is het starten van een gerechtelijke procedure de volgende stap. Dit wordt ook wel ‘gerechtelijke incasso’ genoemd. Dit is over het algemeen de tweede fase in het incassotraject. De rechter beoordeelt de zaak en doet hier uitspraak over. Deze wordt een ‘vonnis’ genoemd. Als de rechter oordeelt dat de schuldenaar moet overgaan tot betalen, kan de schuldenaar het besluit van de rechter naast zich neerleggen en weigeren te betalen. In dat geval kan de schuldeiser ervoor kiezen het vonnis te executeren.

Executeren vonnis

De executie van het vonnis zal geschieden via de gerechtsdeurwaarder. Hierbij zal er eerst getracht worden de schuldenaar tot betaling te laten overgaan. Wanneer dit niet lukt zal executie van het vonnis plaatsvinden. Hierbij kan er besloten worden beslag te leggen op goederen, banktegoeden, onroerende zaken e.d.. Kosten voor executie van het vonnis worden verhaald op de schuldenaar.

Het kan voorkomen dat de schuldenaar geen geld meer heeft en zelf geen goederen in bezit heeft waar de deurwaarder beslag op kan leggen. Op voor levensonderhoud noodzakelijke goederen mag geen beslag worden gelegd. In dit geval is de schuld oninbaar. De schuldenaar kan nu misschien geen geld hebben, maar dit kan in de toekomst anders zijn. Daarom blijft het vonnis van de rechter 20 jaar geldig.

2022-07-27T14:56:10+02:00
Ga naar de bovenkant