Bestuurdersaansprakelijkheid

In beginsel is een rechtspersoon op grond van haar rechtspersoonlijkheid zelf aansprakelijk voor haar handelen/nalaten en niet de bestuurders. Hierop bestaat echter een uitzondering, namelijk: bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurdersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon, veelal een vennootschap, hebben verricht. De bestuurder kan zowel jegens de vennootschap (intern) als jegens derden (extern) aansprakelijk zijn.

Bestuurders hebben een grote macht in een rechtspersoon, en daardoor ook een grote verantwoordelijkheid. In een aantal gevallen vindt de rechtsorde dat een bestuurder die schade aan zijn bedrijf heeft toegebracht, of via zijn bedrijf schade aan anderen, hier niet zomaar mee mag wegkomen. Dit zijn meestal gevallen waarin de bestuurder wat te verwijten valt. In de lichtste gevallen is dit schuld door nalatigheid of niet voldoen aan administratieve eisen. Soms is er echter sprake van fraude of andere strafbare feiten.

Een aansprakelijke bestuurder zal worden verplicht om de benadeelden alle schade die door zijn handelen is ontstaan te vergoeden. Tevens kan een bestuurder bij faillissement van zijn onderneming persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door de curator. Een bestuurder die aansprakelijk wordt gesteld zal vaak forse bedragen moeten betalen en zal hierdoor soms zelf failliet kunnen gaan. Ook zal hij forse reputatieschade kunnen oplopen.

Bent u bestuurder en wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid? Of wilt u zich (op voorhand) laten adviseren over uw persoonlijke (aansprakelijkheids)risico’s? Neem dan vrijblijvend contact op met de specialisten van VANDIJK advocaten.

Zie voor meer informatie met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid onze volgende nieuwsitems:

Zie ook onze andere ondernemingsrecht items:

2022-07-27T14:52:35+02:00
Ga naar de bovenkant