All posts in '2019'

31mei, 16
VANDIJK advocaten - JURIDATE op dinsdag 9 mei 2017 Actualiteiten WWZ/Ontslag werknemers; (on)mogelijkheden en kosten 2

28 mei 2019 Heeft u (vaak) te maken met veelvuldig en langdurig zieke werknemers? Of met slapende dienstverbanden? Wilt u zich laten voorlichten hoe het beste te handelen in dergelijke omstandigheden zodat het u het minste kost? VANDIJK advocaten informeert en adviseert u over deze zaken naar aanleiding van zeer recente uitspraken ter zake de ... more

12apr, 19
VANDIJK advocaten - Wat betekent de Wet Compensatie Transitievergoeding voor u? (mr. A.C. Charlotte ten Hoor)

Transitievergoeding zieke werknemers Onder een aantal omstandigheden dient een werkgever bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer een transitievergoeding betalen. Dit geldt ook bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer. Voor werkgevers voelt dit vaak wrang aangezien gedurende de ziekteperiode eerst veel kosten zijn gemaakt in verband met de ... more

7mrt, 19
VANDIJK advocaten - Werknemer vraagt om urenvermindering, werkgever verantwoordelijk voor hierop volgende (financiële) schade (mr. Monique S. van Dijk)

Werknemer vraagt om urenvermindering In deze uitspraak van 21 december 2018 gaat het om een werknemer die in 1982 in dienst is getreden bij het Havenziekenhuis in de functie van radiologisch laborant. De afdeling radiologie van het Havenziekenhuis is met ingang van januari 2018 overgegaan naar het IJssellandziekenhuis. Sindsdien is werknemer, met behoud van al ... more

21jan, 19
VANDIJK advocaten - Wat is er veranderd per 1 januari 2019? (Mr. A.C. Charlotte ten Hoor)

Per 1 januari 2019 is er een aantal (wets-)wijzigingen opgetreden. Hieronder treft u er een aantal aan met een korte toelichting. Wet Invoering extra geboorteverlof Voor 1 januari 2019 hadden partners recht op twee dagen geboorteverlof. Per 1 januari 2019 is dit gewijzigd. Heden krijgen partners vijf dagen verlof. Dit verlof wordt volledig doorbetaald. Partners ... more

4mei, 16
VANDIJK advocaten - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Nieuwe rechtspositie ambtenaren Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt het huidige ambtenarenrecht afgeschaft. Er komt een nieuwe Ambtenarenrecht. De rechtspositie van ambtenaren wordt gelijkgeschakeld met de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer in civielrechtelijke zin. Ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Dit betekent ook dat een ambtenaar voor een ... more