MKB Rechtsbijstand Spaar abonnement

Het MKB Rechtsbijstand Spaar abonnement stelt u in staat tegen een gereduceerd tarief niet alleen onbeperkt vragen te stellen, maar ook om te procederen of om u als ondernemer letterlijk terzijde te staan.

U koopt tegen een sterk gereduceerde tarief uren rechtsbijstand per jaar in. Indien u in een bepaald jaar geen gebruik maakt van deze uren, dan neemt u deze uren gewoon mee naar het volgende jaar. U spaart de uren op voor tijden waarin u werkelijk veelvuldig intensieve juridische ondersteuning nodig heeft. Omdat u de mogelijkheid heeft om te sparen, wordt u in het geval dat u onze bijstand inroept, niet ineens geconfronteerd met enorme kosten.

Met dit abonnement “spaart” u ook!

Het MKB rechtsbijstand Spaar abonnement geeft u recht op rechtsbijstand door een van onze advocaten  (advies of procesbijstand) met een maximum van door u ingekochte uren per kalenderjaar tegen een behoorlijk gereduceerd tarief (exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW). De door de advocaat aan deze zaken bestede tijd wordt bijgehouden en u ontvangt 2 maal per jaar een overzicht van het resterende aantal uren.

Er geldt geen refund, maar maakt u in een jaar geen of slechts beperkt gebruik van dit abonnement, dan gaan alle resterende niet-gebruikte de uren die u gedurende het voorgaande jaar niet hebt gebruikt, neemt u mee naar het daaropvolgende kalenderjaar. Het daaropvolgende kalenderjaar heeft u dan recht op de ingekochte abonnementsuren vermeerderd met de overgehevelde uren rechtsbijstand van het kalenderjaar daarvoor.

Mocht u onverhoopt door uw ingekochte uren heen zijn, dan is dit geen probleem. Voor ieder uur waarvan u over uw ingekochte uren heen gaat,  geldt een korting van 10% per uur. Koopt u meer uren in, dan wordt uw korting op het advocatentarief hoger. Zie daarvoor de abonnementstarieven hieronder.

Verjaringstermijn

Let wel. Er geldt wel een verjaringstermijn van 5 jaren. Opzegging van dit abonnement geeft u geen recht op een refund.

Welke ondernemers gebruiken deze vorm van rechtsbijstand?

Die ondernemers die steeds vaker juridische zaken willen voorleggen aan hun “eigen huis” advocaat en die ondernemers die hun advocaat steeds vaker aan de onderhandeltafel wensen. Die ondernemers die hun advocaat willen betrekken bij allerlei (juridische) zaken.

Voordelen voor u:

 • VANDIJK advocaten is 7 dagen per week bereikbaar;
 • Laagdrempelig, bij VANDIJK kennen wij onze klanten. Persoonlijke aandacht staat voorop;
 • Niet alleen een lage drempel voor het stellen van vragen, maar ook een lage drempel om uw advocaat “mee te nemen”;
 • Geen hoge kosten voor juridische bijstand. Wij werken ook vaak met vaste tarieven;
 • U kunt in maandelijkse termijnen juridische bijstand inkopen;
 • Kortingen op onze tarieven;
 • Het abonnement is daardoor snel terugverdiend;
 • 1.5% reductie bij betaling ineens van het jaarabonnement en binnen onze betalingstermijn van 14 dagen;
 • Beschikking over een team van  advocaten dat u kunt inzetten op diverse rechtsgebieden, afhankelijk van uw juridische noodzaak;
 • 15%  korting op Workshops;
 • 10% korting op onze advocatentarieven;
 • U raakt geen uren en geld kwijt omdat u niet of nauwelijks gebruik heeft kunnen maken van uw abonnement.

Wat niet onder het abonnement valt: (buiten de procedures zoals uiteengezet onder Abonnementen

 • Alle lopende procedures, procedures in tweede aanleg (het hoger beroep van een gevoerde procedure), procedures waarvan de dagvaarding ten tijde van het sluiten van dit abonnement al is verzonden of is ontvangen, procedures die 2 maanden voor de aanvang van het aangaan van het aangaan van dit abonnement al in zicht waren;
 • Procedures bij de Hoge Raad;
 • Procedures in het buitenland.
 • Griffierechten en andere kosten van derden (zoals kosten uittreksels KvK of uit andere registers, deurwaarders- en onderzoekskosten). Bij een op te starten procedure dienen deze kosten vooraf te worden voldaan;
 • Proceskostenveroordelingen;
 • Door de advocaat te maken reiskosten (à 0,35 euro per km).

Abonnementstarieven

  Per jaar
Inkoop 20 uur rechtsbijstand € 4.442,-
 • Inkoop van meer uren dan 20 uren per jaar tegen een sterk gereduceerd tarief is mogelijk
 • Alle abonnementsprijzen zijn exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW en exclusief reiskosten. Voor reiskosten geldt een km vergoeding van € 0,35 per km).;
 • Het eerste abonnement wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Zegt u het abonnement niet uiterlijk 1 maand voor de Einddatum van het abonnement op, dan zal het abonnement automatisch worden verlengd voor een periode van 1 jaar. Na verlenging kunt u het abonnement met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.
 • Er geldt geen refund voor niet-gebruikte uren.

Let op, deze abonnementen zijn (bedrijfs)naamgebonden en geldt voor het bedrijf waarvoor het is aangegaan.

Juridisch advies bij vervolgstappen of procedure nadat de uren zijn opgesoupeerd

Mocht u in een bepaalde kwestie nadere juridische bijstand wensen of wordt gedagvaard c.q. wenst u een procedure te starten, dan kan VANDIJK advocaten u hierin bijstaan tegen een gereduceerd tarief. Als abonnee profiteert u van een reductie van 10% op het tarief van de advocaat die voor u werkt.

Zie ook onze andere abonnementen:

2024-02-06T16:55:17+01:00
Ga naar de bovenkant