Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Mediation is zelfbeschikking door ruziënde partijen (zonder rechter of arbiter). De mediator is hierbij een neutrale bemiddelingsdeskundige. Mediation is alleen mogelijk indien beide partijen daarmee instemmen. Partijen moeten de wil hebben om er samen uit te komen. Bij mediation is het niet de mediator die voor partijen beslist, maar mediation stelt partijen in staat om er zelf uit te komen.

Werkwijze van onze mediator

Onze mediator stelt het proces tussen partijen centraal. Onze mediator staat tússen de partijen. Zij bereikt daarmee dat er naar elkaar wordt geluisterd en dat er over en weer meer begrip voor elkaar is. Partijen komen daardoor eerder van destructief naar constructief handelen. Onze mediator faciliteert de onderhandelingen. Zij heeft, daar waar nodig én alleen als beide partijen daar prijs op stellen, ook een eigen inbreng als deskundige.

Wat betekent mediation voor onze mediators?

Mediation betekent voor de mediator van VANDIJK advocaten: “investeren in de relatie tussen partijen!”. De mediator waakt ervoor dat de onderhandelingen met partijen plaatsvinden met respect voor elkaars belangen. Het bereiken van een win-win situatie vormt voor onze mediator een belangrijk doel van de mediation.

Het belang van mediation voor betrokkenen

Onze mediator probeert partijen inzicht te geven in het belang van een voor beide partijen bevredigende oplossing van tussen hen gerezen geschilpunten, in plaats van het uitvechten van de juridische strijd. Als partijen dat belang onderkennen en ervaren, dan heeft de uitkomst van een conflict vaak een grotere meerwaarde.

Resultaat van mediation

Partijen zijn vaak zeer nerveus en boos als ze tegenover elkaar zitten na een tijd van ruzie. Wanneer een conflict wordt bijgelegd in mediation, dan zorgt dit over het algemeen voor een verbeterde verstandhouding tussen partijen. Die verbeterde verstandhouding zorgt ervoor dat zij tot gezamenlijke besluitvorming kunnen komen. Als partijen samen naar een oplossing zoeken, dan weten zij dikwijls een resultaat te bereiken dat hen beter past. Partijen zijn namelijk in hun concrete situatie het meest deskundig. Vaak biedt een resultaat in mediation meer dan een uitspraak van een rechter. Partijen weten het beste wat mogelijke oplossingen zijn voor de problemen die zij over en weer ervaren.

Onze mediator:

Stel uw vraag