All posts in 'Wim J.G. Schröder'

27jul, 16
VANDIJK advocaten - Testament niet aangepast, 11-jarige zoontje enig erfgenaam (mr. Wim J.G. Schröder)

Onlangs heeft het Hof een interessante erfrechtelijke uitspraak gedaan. Deze uitspraak illustreert het belang van het (tijdig) aanpassen van een testament na een geboorte of een andere belangrijke levensgebeurtenis. De casus: Een man (hierna: erflater) liet in 2003 een testament opmaken waarin, zonder achterlating van afstammelingen, zijn vrouw als enige erfgenaam was benoemd. Zij waren ... more

21apr, 16
VANDIJK advocaten - Partneralimentatie; een gruwel of een zegen

Uit elkaar, en dan toch nog jarenlang financieel verbonden blijven: PARTNERALIMENTATIE!!! Voor de één een gruwel, voor de ander een zegen. Sommigen zullen zich nog de tijd herinneren dat partneralimentatie een soort “levenslang” was. De Wet limitering van de alimentatieduur tot 12 jaar ligt al weer bijna 2 decennia achter ons. Al een tijdlang gaan er stemmen ... more

21apr, 16
VANDIJK advocaten - Recreant laat huur onbetaald: Beperking faciliteiten camping en caravan vernietigd

“Kinderen mogen zelf beslissen vanaf 12 jaar”. In mijn praktijk als familie- en jeugdrechtadvocaat bij VANDIJK advocaten is dit een veelgehoord misverstand. Het staat per slot op internet, en dan is het waar. Minderjarigen staan onder gezag. Gezag betekent dat de belangrijke beslissingen in het leven van de minderjarige door de gezagouder(s) worden genomen. De verwarring ontstaat doordat ... more

21apr, 16
VANDIJK advocaten - Workshop ‘Ontslaggronden WWZ’ Vrijdag 23 juni 2017 (mr. A.C. Charlotte ten Hoor)

Als familierechtadvocaat heb ik vanzelfsprekend veel te maken met kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie houdt de gemoederen nog steeds bezig. Dat komt onder andere door de richtlijn van de Werkgroep Alimentatienormen, inhoudende dat het kindgebonden budget (kgb) in mindering strekt op de behoefte van de minderjarigen. Dat is al zo sinds 1 april 2013. Met ... more