13mei, 16
VANDIJK advocaten - Zonder toestemming stukken meenemen naar huis leidt tot plichtsverzuim

Op 21 januari 2016 heeft de Centrale Raad van beroep uitspraak gedaan over een ambtenaar van de gemeente Eindhoven. Deze ambtenaar is door zijn werkgever ontslagen omdat hij een aantal documenten met persoonsgegevens van inwoners van de gemeente Eindhoven mee naar huis heeft genomen. Hiervoor heeft hij geen toestemming verkregen. De Raad constateert dat de ambtenaar die zonder overleg met zijn werkgever stukken mee naar huis nam, in strijd heeft gehandeld met de gedragscode voor ambtenaren. Volgens de Raad is niet komen vast te staan dat de ambtenaar met niet-integere bedoelingen de documenten met daarin persoonsgegevens mee naar huis heeft genomen. Omdat het gaat om een eenmalig incident en er niet eerder een disciplinaire straf is opgelegd oordeelt de Raad dat de zwaarste disciplinaire straf van ontslag onevenredig is aan de aard en de ernst van het plichtsverzuim.

Meer informatie? Neem contact met ons op!