13mei, 16
VANDIJK advocaten - Wet open overheid (Woo) aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de Wet open overheid, een initiatiefwet van Groenlinks en D66, met een ruime meerderheid aangenomen. De wet komt in de plaats van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Het doel van de wet is om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De nieuwe wet verplicht tot het actief en volledig openbaar maken van informatie en moeten overheidsorganen een openbaar register bijhouden van documenten en andere gegevens. Een informatiecommissaris zal op dit proces toezien. Volgens de VNG is de wet onuitvoerbaar en zorgt de wet voor extra bureaucratie. Volgens de VNG zal het democratieproces binnen gemeenten ernstig worden belemmerd en zullen lastige kwesties niet langer meer vertrouwelijk kunnen worden besproken. De VNG is verder bezorgd over de hoge kosten die de wet met zich mee zou brengen. Voorstanders van de wet, vooral journalisten, zijn van mening dat de wet de informatiepositie van de burger bevordert.

Meer informatie? Neem contact met ons op!