21apr, 16
VANDIJK advocaten - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt het huidige ambtenarenrecht afgeschaft. De rechtspositie van ambtenaren wordt gelijkgeschakeld met de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer in civielrechtelijke zin.

Elke organisatie die ambtenaren in dienst heeft, zal zich aan de verandering dienen aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassing van de diverse geldende rechtspositionele regelingen. Dit wetsvoorstel is op 4 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Inmiddels is het wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer. De beoogde datum voor de inwerkingtreding van deze wet is 1 januari 2017.

Heeft u vragen over de gevolgen van deze wet? Wij adviseren en begeleiden u bij bijvoorbeeld bij eventuele aanpassingen van de regelingen.

Meer informatie? Neem contact met ons op!