4mei, 16
VANDIJK advocaten - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Nieuwe rechtspositie ambtenaren

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt het huidige ambtenarenrecht afgeschaft. Er komt een nieuwe Ambtenarenrecht. De rechtspositie van ambtenaren wordt gelijkgeschakeld met de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer in civielrechtelijke zin. Ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Dit betekent ook dat een ambtenaar voor een geschil met zijn werkgever niet meer naar de bestuursrechter moet, maar naar de kantonrechter. Elke organisatie die ambtenaren in dienst heeft, zal zich aan de verandering dienen aan te passen.

Speciale status ambtenaren blijft

Er komt een nieuwe Ambtenarenwet. De ambtelijke status verdwijnt namelijk niet. Iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever blijft ook na in werking treden van de Wnra ambtenaar. Enkele speciale regels voor ambtenaren blijven bestaan. Deze komen te staan in een nieuwe Ambtenarenwet. Dit betreft onder andere regels met betrekking tot geheimhoudingsplicht, verbod om giften aan te nemen en de plicht om andere functies te melden.

Wat verandert er onder andere voor de ambtenaar?

  • Voor ambtenaren gaat het private arbeids- en ontslagrecht gelden;
  • De ambtenaar kan niet langer in bezwaar bij de eigen werkgever en in beroep bij de bestuursrechter;
  • Voor ontslag moet het UWV of de kantonrechter toestemming geven;
  • Ambtenaren krijgen een arbeidscontract in plaats van een aanstelling;
  • Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) komen in de plaats van rechtspositieregelingen. De overheidswerkgevers zijn vrij om wel of niet een cao te sluiten, net als marktwetgevers;

Wat blijft onveranderd?

  • De arbeidsvoorwaarden van ambtenaren veranderen niet door de nieuwe wet.
  • Salaris en vakantiedagen blijven in de arbeidsovereenkomst zoals ze nu gelden voor de ambtenaar. Wel kunnen werkgevers en vakbonden wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden afspreken.
  • De wet geldt niet voor enkele groepen ambtenaren als medewerkers van politie en defensie, rechters en officieren van justitie, Kamerleden en burgemeester en wethouders.

Heeft u vragen over de gevolgen van deze wet? Wij adviseren en begeleiden u bij bijvoorbeeld bij eventuele aanpassingen van de regelingen

Meer informatie? Neem contact met ons op!