7mrt, 19
VANDIJK advocaten - Vrije advocaatkeuze rechtbijstandverzekering OOK bij bemiddeling én buitengerechtelijke onderhandelingen (Justian Bohr)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aangenomen door de Tweede Kamer.  In dit artikel treft u enkele belangrijke onderdelen aan van dit wetsvoorstel.

Let op: het wetsvoorstel gaat nog langs de Eerste Kamer. Indien de Eerste kamer met het wetsvoorstel instemt, is het de verwachting dat de wijzigingen per 1 januari 2020 ingaan.

De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar

Op dit moment is het zo dat werknemers gedurende 24 maanden maximaal drie tijdelijke contracten mogen krijgen. Na 24 maanden ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De WAB stelt een termijn van 36 maanden voor voordat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd ontstaat.

De berekening van de transitievergoeding wordt gewijzigd

Onder de huidige Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ontstaat het recht op een transitievergoeding pas na een duur van 24 maanden van de arbeidsovereenkomst. De WAB wijzigt dit als volgt:

  • Vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst heeft een werknemer recht op de transitievergoeding.

Heden wordt het aantal dienstjaren afgerond op halve dienstjaren. De WAB wijzigt dit als volgt:

  • De transitievergoeding dient te worden berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst.

Werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest, profiteren momenteel van een hogere opbouw van de transitievergoeding. De WAB wijzigt dit als volgt:

  • De hogere opbouw wordt afgeschaft.

Wijziging van het ontslagstelsel

Onder de WWZ geldt dat indien een werkgever afscheid wenst te nemen van een werknemer iedere ontslaggrond apart ingevuld en onderbouwd dient te worden. De WAB introduceert een “cumulatiegrond”. Dat betekent dat werkgevers verschillende ontslaggronden met elkaar kunnen combineren. Kanttekening hierbij is dat als een werknemer op basis van de cumulatiegrond wordt ontslagen, de rechter aan een werknemer wel een extra vergoeding kan toekennen.

Oproepkrachten

De WAB bevat diverse wijzigingen rondom oproepkrachten. Zo dient een oproepkracht minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen. (Hiervan kan bij CAO worden afgeweken.) Tevens worden werkgevers verplicht om aan een oproepkracht na een periode van twaalf maanden een contract aan te bieden met een vaste arbeidsomvang. De omvang betreft het gemiddeld aantal gewerkte uren die de oproepkracht in de betreffende twaalf maanden heeft gewerkt.

Payrollers

De regels rondom payrollers worden gewijzigd. Payrollers krijgen een andere status en krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.

Wijziging in de WW-premie

Voor werknemers met een vast contract betaalt een werkgever onder de WAB een lagere WW-premie dan voor werknemers met een tijdelijk contract.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mr. A.C.C. (Charlotte) ten Hoor.

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

Februari 2019.

Meer informatie? Neem contact met ons op!