21jan, 19
VANDIJK advocaten - Vrije advocaatkeuze rechtbijstandverzekering OOK bij bemiddeling én buitengerechtelijke onderhandelingen (Justian Bohr)

Per 1 januari 2019 is er een aantal (wets-)wijzigingen opgetreden. Hieronder treft u er een aantal aan met een korte toelichting.

Wet Invoering extra geboorteverlof

Voor 1 januari 2019 hadden partners recht op twee dagen geboorteverlof. Per 1 januari 2019 is dit gewijzigd. Heden krijgen partners vijf dagen verlof. Dit verlof wordt volledig doorbetaald. Partners mogen kiezen wanneer ze dit verlof opnemen gedurende een periode binnen vier weken na de bevalling.

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik u te melden dat er vanaf juli 2020 een extra mogelijkheid voor verlof aan partners wordt geboden. Per juli 2020 krijgen partners de gelegenheid om tijdens het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof op te nemen. Gedurende dit extra geboorteverlof hebben partners recht op een uitkering ten bedrage van 70% van hun loon.

Per 1 januari 2019 is ook het adaptie- en pleegzorgverlof veranderd. Dit verlof is verlengd van vier naar zes weken.

Hoogte transitievergoeding

De maximum transitievergoeding is verhoogd van € 79.000,- bruto naar € 81.000,- bruto.

Verruiming overbruggingsregeling transitievergoeding

Ook zijn de regels voor de zogenoemde overbruggingsregeling voor werkgevers verruimd. Kleine werkgevers die te kampen hebben met een slechte financiële situatie kunnen een beroep doen op de overbruggingsregeling transitievergoeding. Indien een werkgever aan de voorwaarden van deze regeling voldoet, tellen de gewerkte jaren voor mei 2013 niet mee bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Heeft u vragen over de voorwaarden van deze regeling? Neem dan contact met mij op.

Algemene Ouderdomswet

In 2018 was de ingangsleeftijd van de AOW 66 jaar. Per 1 januari 2019 is dit verlengd naar 66 jaar en vier maanden.

Vrijwilligersregeling WW

Personen die een WW-uitkering ontvangen, hebben vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen bij organisaties of instellingen die geen winstoogmerk hebben. Heeft u vragen? Neem dan contact op met mr. A.C.C. (Charlotte) ten Hoor.

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

Januari 2019.

Meer informatie? Neem contact met ons op!