9mei, 16
VANDIJK advocaten - Verruiming in de Awb om gebreken in een besluit te passeren

In 2013 is het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht opgenomen. Een besluit wordt door de bestuursrechter niet vernietigd op de grond van strijdigheid met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept. Voorbeeld is een bedrijf dat zich beroept op schending van de geluidsnormen om de bouw van woningen te voorkomen.

Verder is in de Algemene wet bestuursrecht (artikel 6:22 Awb), de mogelijkheid om gebreken in een besluit te passeren, verruimd. Uit onderzoek is gebleken dat er niet altijd wordt gemotiveerd of het passeren van een gebrek tot benadeling van belanghebbende heeft geleid. In gevallen waarin deze motivatie ontbreekt, en waarin niet de belangen van andere belanghebbenden zijn meegenomen, wordt niet gehandeld naar de bedoeling van de wetgever.

Heeft u vragen over het relativiteitsvereiste? Dan kunt u contact opnemen met VANDIJK advocaten, Prinsenland.

Meer informatie? Neem contact met ons op!