9mei, 16
VANDIJK advocaten - Verhuiskostenvergoeding bij renovatie

Op 22 april 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat verhuiskostenvergoeding bij renovatie een regeling van dwingend recht is. Recentelijk was het nog gebruikelijk dat een huurder bij het doen van een redelijk voorstel bij renovatiewerkzaamheden afstand kon doen van de verhuiskostenvergoeding. De Hoge Raad zet een streep door deze praktijk van regelend recht. Volgens de Hoge Raad is er sprake van dwingend recht. Voor de vraag of de huurder recht heeft op verhuiskostenvergoeding bij renovaties is niet van belang of de renovatie wordt uitgevoerd op basis van overleg waartoe de huurder het initiatief heeft genomen, dan wel anderszins op verzoek of initiatief van de huurder geschiedt. Een huurder heeft overigens pas recht op vergoeding als door de renovatie verhuizing noodzakelijk was.

Meer informatie? Neem contact met ons op!