16mei, 18
VANDIJK advocaten - Vaststellingsovereenkomst sluiten? Laat u juridisch adviseren!

Wanneer sluit u een vaststellingsovereenkomst?

Dagelijks worden er tussen werkgevers en werknemers vaststellingsovereenkomsten gesloten. Wanneer een werkgever en een werknemer bijvoorbeeld niet meer met elkaar door één deur kunnen, of er vanwege bedrijfseconomische omstandigheden een functie vervalt, kan door middel van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Het wordt ook wel een “beëindiging met wederzijds goedvinden” genoemd. Voordeel hiervan is dat een arbeidsovereenkomst redelijk snel kan worden beëindigd zonder lange procedures. Het is echter wel belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst op een juiste wijze is opgesteld en de juiste bepalingen bevat.

Waar dient u op te letten?

Een vaststellingsovereenkomst dient op een juiste wijze te worden opgesteld. Hieronder vindt u een aantal aspecten die van belang kunnen zijn.

 

Omschrijving reden

Het is belangrijk dat de reden van de beëindiging op een juiste wijze is omschreven. Gebeurt dat niet dan kan het zijn dat een werknemer geen WW-uitkering krijgt toekent.

 

Opzegtermijn

Zorg dat u weet wat de juiste opzegtermijn is. Mogelijk is er een cao van toepassing die andere termijnen hanteert. Tevens kunnen een werkgever en een werknemer andere afspraken maken. Let op: dit kan consequenties hebben voor de WW-uitkering van een werknemer.

 

Vakantiedagen

Maak een duidelijke afspraken over de opname of uitbetaling van resterende vakantiedagen. Bestaat er discussie over de opname van vakantiedagen bij het einde van het dienstverband? Laat u informeren over de mogelijkheden!

 

Transitievergoeding

Als een werknemer minimaal 24 maanden in dienst is, heeft hij recht op de transitievergoeding. In een vaststellingsovereenkomst worden hier afspraken over gemaakt. Zorg dat de juiste componenten van loon worden meegenomen in de berekening!

 

Beëindigingsvergoeding

Een werkgever kan ervoor kiezen om naast de transitievergoeding nog een bedrag in het kader van de beëindiging te betalen. Ontvangt u als werknemer een vaststellingsovereenkomst zonder een vergoeding? Informeer dan of er nog mogelijkheden zijn betreffende een vergoeding.

 

Concurrentiebeding en relatiebeding

Zoals genoemd, kan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst een snelle manier zijn om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Check als werkgever wel vooraf welke afspraken er destijds met een werknemer zijn gemaakt. Wilt u uw werknemer houden aan een concurrentiebeding of juist niet? Zorg dat hier heldere afspraken over gemaakt worden.

 

Afkoop WW

Bevat de vaststellingsovereenkomst een bepaling over de afkoop van een WW-uitkering? Laat u dan informeren over de risico’s hiervan.

 

Opzegverboden

Net als bij een ontbinding van een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst na toestemming van het UWV dient u rekening te houden met eventuele opzegverboden. Een voorbeeld van een opzegverbod is arbeidsongeschiktheid. Hoofdregel is dat een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer niet kan worden beëindigd. Let op: er bestaan uitzonderingen. Er zijn situaties denkbaar dat een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer toch wordt beëindigd. Zorgvuldigheid is echter geboden!

Tot slot

Naast bovengenoemde aspecten kunnen er veel meer punten zijn die van belang zijn om op te nemen in een vaststellingsovereenkomst. Wenst u advies bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of wilt u uw vaststellingsovereenkomst graag laten beoordelen? Neem dan contact op met mr. A.C.C. ten Hoor (Charlotte ten Hoor).

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

April 2018.

Meer informatie? Neem contact met ons op!