Handelsrecht

Handelaren worden in het algemeen minder goed beschermd dan consumenten. Het goed vastleggen van afspraken is daarom essentieel. Beter goed advies vooraf, dan een forse claim achteraf!

De rechten en plichten van partijen die in het (inter)nationale handelsverkeer met elkaar zaken doen, zijn lang niet altijd duidelijk omschreven. Voor de beantwoording van de vraag wat dan geldt en welke afspraken gemaakt zijn, is bijvoorbeeld van groot belang vast te stellen op basis van welk recht een overeenkomst beoordeeld dient te worden.

De advocaten van VANDIJK advocaten adviseren en procederen binnen het brede spectrum van het varend MKB. Zij kunnen u onder andere bijstaan ter zake van:

– verschillende vormen van (handels)contracten met betrekking tot handelspartners;
incasso– en nakomingszaken;
– zaken waarvan op grond van een (handels)overeenkomst schadevergoeding wordt gevorderd;
algemene voorwaarden voor dienstverlening en/of levering van goederen;
– zaken betreffende huur, huurkoop en lease;
– retentierecht.

U kunt vrijblijvend uw vragen stellen aan onze advocaten.

Retentierecht

Een prettig recht dat u in het handelsverkeer als vervoerder kunt gebruiken is het retentierecht.

Het retentierecht is de bevoegdheid die in de bij de wet aangegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat zijn vordering is voldaan.

Concreet kunt u bijvoorbeeld aan het volgende denken: de vervoerder is schuldeiser van de afzender, omdat de afzender nog moet betalen. De vervoerder is verplicht om de lading af te geven aan de geadresseerde. Met het retentierecht kan de vervoerder het afgeven van de lading opschorten, totdat zijn openstaande facturen zijn betaald. Door gebruik te maken van het retentierecht kan de vervoerder de lading onder zich houden en daardoor druk uitoefenen op de debiteur.

Het is duidelijk dat u door gebruik te maken van het retentierecht de ontvanger van de lading flink in de problemen kunt brengen. Een overhaast of onzorgvuldig gebruik van het retentierecht kan zorgen voor een forse schadeclaim. Laat u zich daarom goed adviseren als u overweegt gebruik te maken van uw retentierecht.

Onze advocaten in het vakgebied handelsrecht

Stel uw vraag

Heeft u een vraag aan één van onze advocaten? Vul dit formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.