Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht voor (op)varenden blijft een vak apart. De arbeidsovereenkomst voor varend MKB kent specifieke bepalingen. VANDIJK advocaten beheerst dit vak en wijst u graag de weg.

Varen met personeel

Vaart u in de binnenvaart, dan krijgt u wellicht te maken met de zoektocht naar goed personeel. Uw personeel moet gekwalificeerd zijn (dienstboekje, chemiecertificaat e.d.). Gaat het om niet EU-onderdanen moeten ze arbeidsvrij zijn of over een geldige TWV beschikken. Het personeel moet geregistreerd staan in de relevante documenten (vaartijdenboek). Daarnaast moet u de arbeidstijd registreren en voor uw personeel de nodige zaken regelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en ziektebegeleiding voor het geval het mis gaat. Als u alles goed heeft geregeld kan het nog steeds voorkomen dat u een personeelslid treft met wie u op enig moment niet verder wil.

VANDIJK advocaten kan u informeren of u dan de arbeidsovereenkomst kunt beëindigen. En zo ja: of en welke prijskaartje daaraan hangt?

Inhuren van ZZP-ers

Misschien wilt u geen gedoe meer met personeel en huurt u in voorkomende gevallen wel een goede vriend of kennis in die dan een paar reizen meevaart. Als deze vriend arbeid verricht als ZZP-er doet u er goed aan om zowel jegens de vriend, als jegens derden zoals UWV en de Belastingdienst, duidelijk te hebben dat het gaat om een overeenkomst van opdracht en zeker niet om een arbeidsovereenkomst. Als u afspreekt dat er geen arbeidsovereenkomst is, maar de vriend verricht met u als enige opdrachtgever wel arbeid gedurende langere tijd waarvoor hij een financiële beloning krijgt, dan zou er door de rechter ingeval van een procedure toch wel een arbeidsovereenkomst aangenomen kunnen worden, met alle gevolgen van dien.

VANDIJK advocaten kan u informeren wat de voor- en nadelen zijn van het werken als zelfstandig schipper aan boord van een zeil- of binnenvaartschip? Hoe zit het met de risico’s als er tijdens de periode aan boord iets mis gaat?

Zeilvaart

Exploiteert u een zeilschip en heeft u personeel aan boord, dan is het vaak een komen en gaan van (zet)schippers en vooral van scheepsmaten. Heeft die maat wel een arbeidsovereenkomst? Wie is er aansprakelijk als de maat tijdens het werk aan boord een ongeval krijgt?

Arbeidsovereenkomst en huishoudelijk reglement

Het is belangrijk dat u duidelijke afspraken maakt met uw personeel. Leg deze vast in de arbeidsovereenkomst, het huishoudelijk reglement en laat uw personeel voor ontvangst van deze stukken tekenen. Daarna is het aan u om de gemaakte afspraken consequent na te leven. Als is afgesproken dat er tijdens laden en lossen geen gebruik mag worden gemaakt van sociale media, en u bent zelf de hele tijd met uw smartphone bezig, dan geeft u het slechte voorbeeld. U kunt er dan veel moeilijker iets van zeggen als tijdens het lossen iets mis gaat omdat uw matroos te druk bezig was met het maken van een selfie in plaats van met de lading.

De advocaten van VANDIJK advocaten kunnen u onder andere bijstaan ter zake van:
– arbeidscontracten voor bemanningsleden; kapitein, matrozen en stagiaires;
– terbeschikkinggestelde medewerkers;
– arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden;
– arbeidstijd en dienstroosters;
– vaartijdenboek;
– arbeidsongeschiktheid, arbeidsgeschillen en ontslag;
– arbeidsrecht, concurrerende handelingen en arbeidsrecht gerelateerde fiscale aangelegenheden.

U kunt vrijblijvend uw vragen stellen aan onze advocaten.

Onze advocaten in het vakgebied nieuwe arbeidsrecht

Deze advocaten zijn gespecialiseerd in Arbeidsrecht:

Stel uw vraag

Heeft u een vraag aan één van onze advocaten? Vul dit formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.