13mei, 16
VANDIJK advocaten - Terughoudende toetsing bij herwaardering functie

Op 28 april 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep nogmaals benadrukt dat bij de herwaardering van functies van ambtenaren een terughoudende toetsing plaatsvindt (uitspraak van 13 augustus 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:2732). De rechter moet beoordelen of de waardering op voldoende gronden berust. Dat betekent dat de bestreden waardering niet in stand kan blijven als deze onhoudbaar is. Daarvoor is ontoereikend dat een andere waardering op zichzelf verdedigbaar is.

In deze zaak ging het om twee selectieadviseurs (hierna: appellanten) werkzaam bij de politie. Ze zijn allebei ingedeeld in schaal 8 als selectieadviseur B. De appellanten zijn van mening dat zij onterecht niet in een hogere schaal (9) zijn ingedeeld. De functie waaraan schaal 9 is toegekend betreft de functie van Algemeen Docent B. Deze functie is zwaarder dan de functie van Algemeen Docent A (schaal 8). Appellanten zijn van mening dat de niveaubepalende elementen en de referentiefunctie van Algemeen Docent B wel degelijk overeenkomen met de functie van Selectieadviseur B.

De Raad bevestigt het eerdere oordeel van het college van bestuur van de politie. De waardering is volgens de Raad niet onhoudbaar.

Centrale Raad van Beroep 28 april 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1561

Meer informatie? Neem contact met ons op!