21apr, 16
VANDIJK advocaten - Surinaams enquêterecht vernieuwd

Het enquêterecht, zoals deze thans geldt in Suriname, is ontleend aan het recht zoals deze in 1928 in het Nederlandse Wetboek van Koophandel is opgenomen. Het doel van het enquêterecht is een onderzoek naar de gang van zaken en het beleid van de vennootschap. Het heeft een modernisering ondergaan in het kader van het Nieuw Surinaams BW. Het zal zoveel mogelijk parallel gaan lopen met het enquêterecht in Curaçao en Sint Maarten. Het is in die landen al sterk verbonden met het Nederlandse recht. Het Surinaamse enquêterecht voorzag nog niet in de mogelijkheden om voorlopige voorzieningen te treffen (schorsing, ontslag, tijdelijk overdracht van aandelen). In het nieuwe Surinaamse Boek 2 BW zijn die mogelijkheden er wel.

Meer informatie? Neem contact met ons op!