MKB Kwartaal – / halfjaar check-up

Is het MKB abonnement voor u te beperkt of bent u op zoek naar een gespecialiseerde ‘inhouse’ advocaat, dan dan past dit abonnement beter bij u. Wij zijn voor u direct (op vaste dagen en op vaste tijden) – op de werkvloer – inzetbaar voor allerlei juridische vraagstukken. Ten aanzien van uw juridische administratie maken wij een afspraak op maat. Wij brengen voor u in kaart welke zaken u juridisch gezien nog beter kunt regelen en waar u risico’s loopt.

U kunt in beginsel gebruik maken van al onze advocaten en u heeft toegang tot de verschillende specialismen van onze advocaten. Onze advocaten leren snel uw organisatie kennen en staan met opgestroopte mouwen klaar om u van dienst te zijn.

Voordelen voor u:

 • VANDIJK advocaten is 7 dagen per week bereikbaar;
 • Laagdrempelig, bij VANDIJK kennen wij onze klanten. Persoonlijke aandacht staat voorop;
 • Geen hoge kosten voor juridische bijstand. Wij werken ook vaak met vaste tarieven;
 • U kunt in maandelijkse termijnen juridische bijstand inkopen;
 • Kortingen op onze tarieven;
 • Het abonnement is daardoor snel terugverdiend;
 • Inhouse juridisch advies;
 • Inhouse ‘bedrijfsscan’ aan de hand van actuele wet- en regelgeving;
 • 15%  korting op Workshops;
 • 15% korting op onze incassotarieven;
 • Gratis bijwonen Juridates;

Abonnementsvormen en –tarieven

Kwartaal check-up
In het kader van de juridische kwartaal check-up komt een van onze advocaten vier keer per jaar (gedurende kantoortijden) een dagdeel bij u op kantoor zitten om ter plekke ‘eerste hulp bij juridische vragen’ te geven, dan wel de juridische vraagstukken ter plaatse op te pakken dan wel is sprake van 9,5 uur juridisch bijstand. Daarna wordt het reguliere tarief in rekening gebracht.

Halfjaarlijkse check-up

Het is uiteraard ook mogelijk er een halfjaarlijkse check-up van te maken. In dit geval komt een van onze advocaten twee maal per jaar een dagdeel bij u op kantoor à dan wel sprake van 5,5 uur juridisch bijstand. Daarna wordt het reguliere tarief in rekening gebracht.

De concrete dagen waarop de check-up zal plaatsvinden, zullen steeds in onderling overleg worden vastgesteld. De check-up geldt voor een periode van één jaar (vanaf ingangsdatum).

Wanneer er bijzondere vragen leven, dan kunt u bij de kwartaal check-up op voorhand altijd aangeven graag een advocaat te zien die verstand heeft van bijvoorbeeld vervoerrecht of arbeidsrecht (zie voor de vakgebieden van de advocaten op onze homepagina).

Wat niet onder het abonnement valt: (buiten de procedures zoals uiteengezet onder Abonnementen

 • Alle lopende procedures, hoger beroepsprocedures (het hoger beroep van een gevoerde procedure), procedures waarvan de dagvaarding ten tijde van het sluiten van dit abonnement al is verzonden of is ontvangen, procedures die 2 maanden voor de aanvang van het aangaan van het aangaan van dit abonnement al in zicht waren;
 • Het voeren van een procedure bij een instantie, een rechtbank, het gerechtshof of Hoge Raad;
 • Procedures in het buitenland;
 • Griffierechten en andere kosten van derden (zoals kosten uittreksels KvK of uit andere registers, deurwaarders- en onderzoekskosten). Bij een op te starten procedure dienen deze kosten vooraf te worden voldaan;
 • Proceskostenveroordelingen;
 • Door de advocaat te maken reiskosten (à 0,35 euro per km);
 • Ondersteuning door of korting tarieven van mevrouw mr. M.S. van Dijk.

Abonnementstarieven

  Per jaar Per maand
Kwartaal check-up € 2.252,- € 188,-
Half jaar check-up € 1.350,- € 112,50
 • Alle abonnementsprijzen zijn exclusief 21% BTW en inclusief reiskosten (met een maximale reisafstand van 20 km. Daarboven geldt een km vergoeding van € 0,35 per km).;
 • Abonnementen worden aangegaan voor een periode van 2 jaar. Zegt u het abonnement niet uiterlijk 1 maand voor de Einddatum van het abonnement op, dan zal het abonnement automatisch worden verlengd voor een periode van 1 jaar. Na verlenging kunt u het abonnement met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand, maandelijks opzeggen. U betaalt dan het tarief over de periode dat het abonnement heeft doorgelopen.
 • Er geldt geen refund voor niet-gebruikte uren.

Juridisch advies bij vervolgstappen of procedure

Mocht u in een bepaalde kwestie nadere juridische bijstand wensen of wordt gedagvaard c.q. wenst u een procedure te starten, dan kan VANDIJK advocaten u hierin bijstaan tegen een gereduceerd tarief. Als abonnee profiteert u van een reductie van 10% op het tarief van de advocaat die voor u werkt. Indien u wenst dat mevrouw mr. M.S. van Dijk u persoonlijk bij staat, dan dient u er rekening mee te houden dat op haar tarief geen reductie geldt.

2022-01-19T14:11:01+01:00
Ga naar de bovenkant