13mei, 16

In het voorjaar heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid het wetsvoorstel Wet Open Overheid (Woo) aangenomen. Momenteel wordt de Woo onder de loep genomen door de Eerste Kamer.
Deze nieuwe wet is bedoeld als vervanger van de huidige  Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ten opzichte van de Wob heeft de Woo een veel groter bereik. Zo moet geheimhouding van bedrijfs- en fabricagegevens onder de Woo worden afgewogen tegen het belang openbaarheid en overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken.

De Woo heeft daarnaast betrekking op meer overheden dan de Wob, ook de Eerste en Tweede Kamer vallen eronder, evenals de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale, provinciale én gemeentelijke Ombudsman.

De Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen is niet van toepassing bij de Woo in tegenstelling tot de Wob.
Met name de gemeenten zijn niet blij met de komst van de Woo. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft dan ook laten weten de wet onuitvoerbaar te vinden en te vrezen voor aanzienlijke kosten van de registerplicht.

Inmiddels klagen de initiatiefnemende partijen, D66 en Groen Links over de – naar hun zeggen – omvangrijke VNG-lobby tegen de Woo. Het moge duidelijk zijn dat de politieke strijd om de Woo is losgebarsten. De uitkomst zal nog even op zich moeten laten wachten. Wordt dus vervolgd…

Meer informatie? Neem contact met ons op!