13mei, 16
VANDIJK advocaten - Belangrijke wijzigingen huurrecht in aantocht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. Het voorstel van minister Blok draagt bij aan een beter passend aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als vrije huursector.

Een ‘huursombenadering’ maximeert de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties—inclusief die bij vrijkomende woningen—op gemiddeld inflatie plus 1 procent. Ook worden de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten verruimd. De

Dit wetsvoorstel breidt de mogelijkheden voor tijdelijke huur uit. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen:
– een uitbreiding van de specifieke categorieën van dringend eigen gebruik (artikel 7: 274, eerste lid, onderdeel c, juncto derde en vierde lid, van het BW). Naast de thans bestaande mogelijkheden wordt voorgesteld de verhuurder de mogelijkheid te bieden op de grond van dringend eigen gebruik de huur op te zeggen bij jongeren (het voorgestelde artikel 7: 274c van het BW), bij promovendi (het voorgestelde artikel 7: 274e van het BW) en bij grote gezinnen (het voorgestelde artikel 7: 274f van het BW);
– uitbreiding van de mogelijkheid van tijdelijke verhuur in de Leegstandwet met de categorie te koop staande huurwoningen;
– aanpassing en verruiming van de zogenoemde diplomatenclausule (het voorgestelde artikel 7: 274, tweede lid, van het BW);
– introductie van een nieuwe vorm van tijdelijk huren: de huurovereenkomst voor (bepaalde) korte tijd, met een maximumduur van 1 jaar (het voorgestelde artikel 7: 271, eerste lid, van het BW), en
– de tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen (het voorgestelde artikel 7: 271, eerste lid, van het BW).

De wijzigingen in het huurrecht gaan in per 1 juli 2016.

Meer informatie? Neem contact met ons op!