21apr, 16
VANDIJK advocaten - Provisiegeschil opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtnemer maakt na vier jaar aanspraak op overeengekomen provisie en stelt nieuwe klanten voor opdrachtgever te hebben geworven. Opdrachtgever zou diepgaand onderzoek in haar administratie moeten doen om uit te vinden om welke klanten het ging. Deze nadelen zijn het tijdsverloop en het feit dat de opdrachtnemer niet volgens de eveneens overeengekomen procedure melding van nieuwe klanten heeft gemaakt, maakt het beroep op rechtsverwerking gegrond.

ECLI:NL:GHARL:2016:1831

Meer informatie? Neem contact met ons op!