6feb, 18
VANDIJK advocaten - Geen schorsing concurrentiebeding, wel beperking vrije arbeidskeuze

Nivea. Wie kent het niet. Dagelijks worden diverse producten van dit bekende merk verkocht en af en toe gratis weggegeven. Zo ook bij het Kruidvat. Betekent dit dat je als medewerker ook van de gratis crème kan profiteren? Dit is niet het geval. Integendeel: ontslag op staande voet kan het gevolg zijn.

Casus

Eind december 2017 heeft de Rechtbank te Rotterdam zich gebogen over onderstaande casus. Op 8 januari 2018 werd deze uitspraak gepubliceerd.

Een jonge werkneemster van 19 jaar oud is in mei 2015 gaan werken bij het Kruidvat als aankomend verkoopmedewerker. Het Kruidvat had een actie van gratis producten van Nivea Care. Werkneemster dacht ook gebruik te kunnen maken van het gratis actieproduct en smeerde zich in met de bodylotion van Nivea Care. Dit gedrag kwam haar echter duur te staan. Werkneemster werd op staande voet ontslagen.

Het Kruidvat hanteert de CAO Drogisterijenbranche. Een nadere uitwerking van deze CAO betreft de Gedragsregels Kruidvat/Trekpleister/Prijsmepper. In deze gedragsregels zijn onder meer onderstaande bepalingen opgenomen:

“8.3 Spaaracties (zoals de Kruidvat Extravoordeelkaart) en gratis artikelen

(…)

Met gratis artikelen worden artikelen bedoeld die meegegeven mogen worden aan klanten zodra zij voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld. Indien de desbetreffende klant het gratis artikel niet wil hebben, dan blijft het artikel eigendom van A.S. Watson. Gratis artikelen mogen uitsluitend worden meegenomen door personeel op basis van eigen (personeels)aankopen. Na afloop van de desbetreffende actie dient de procedure “Afhandeling gratis artikelen na looptijd actie” uit het handboek te worden gevolgd. Het meenemen van gratis artikelen in strijd met deze instructies is diefstal. Diefstal is een dringende reden voor ontslag op staande voet.

(…)

10 Diefstal, fraude en omkoping

Het wegnemen van geld of goederen of het meewerken daaraan, met inbegrip het (het gebruik) van kapotte of beschadigde artikelen die het eigendom van A.S. Watson zijn, is diefstal. Diefstal, fraude of omkoping in welke vorm dan ook, is altijd een reden voor ontslag op staande voet.

 (…)”

Kortom: Bij het Kruidvat geldt een streng verbod op het zich toeeigenen van artikelen uit de winkel. Bij iedere overtreding van bovenstaand artikel volgt dan ook ontslag op staande voet.

Beoordeling kantonrechter

De kantonrechter is van oordeel dat de werkneemster door de bodylotion van Nivea Care te gebruiken in strijd heeft gehandeld met de gedragsregels. Het product behoorde niet toe aan werkneemster maar aan de werkgever.

Werkneemster voert aan dat het een gratis product betreft en alsdan geen verkoopwaarde zou betreffen. Ook zouden veel collega’s het opsmeren om de klanten goed te kunnen adviseren.

Naar het oordeel van de kantonrechter maakt het echter niet uit dat het in dit geval om een gratis product of tester zou gaan. De gedragsregels waren voor de werkneemster immers duidelijk. Tevens is zij geïnstrueerd over de gevolgen van overtreding.

Naar het oordeel van de kantonrechter is een ontslag op staande voet terecht. De werkneemster heeft immers de gedragsregels overtreden. Bovendien betreft het Kruidvat een detailorganisatie die te maken heeft met een groter risico van diefstal. Het Kruidvat heeft naar het oordeel van de kantonrechter dan ook belang bij een strikte naleving van de gedragsregels. Wat in de ogen van werkneemster wellicht een “gering” delict is, ook wel “bagatel-delict” genoemd, kan toch ontslag op staande voet tot gevolg hebben.

Dat het ontslag op staande voet standhoudt, heeft tevens te maken met de omstandigheden dat de werkneemster nog jong is en hoogstwaarschijnlijk snel een nieuwe baan zal kunnen vinden. Indien het hier een alleenstaande moeder met een lang dienstverband zou betreffen, zou het oordeel van de kantonrechter mogelijk anders uitgepakt hebben. Ik verwijs u naar de uitspraak betreffende de medewerkster die een hap uit een donut nam. In dat geval oordeelde de kantonrechter dat het ontslag op staande voet geen stand kon houden.

Een opvallende overweging van de kantonrechter is de overweging dat de werkneemster de gefixeerde schadevergoeding dient te betalen. Dit betekent dat de werkneemster het bedrag aan loon over de opzegtermijn aan de werkgever dient te betalen.

Kortom: het ontslag op staande voet houdt stand. Tevens wordt werkneemster veroordeelt tot het betalen van de gefixeerde schadevergoeding en tot vergoeding van de proceskosten van het Kruidvat.

Zorg voor juiste gedragsregels!

Het Kruidvat heeft duidelijke gedragsregels en leeft ze ook na. Het ontslag op staande voet slaagde, met name ook vanwege de tijdige en juiste stappen in de procedure en vanwege het bestaan van duidelijke gedragsregels die bovendien ook worden nageleefd. Zorg dat u duidelijke regels heeft en die opneemt in bijvoorbeeld een huisreglement / bedrijfsreglement en de juiste stappen in de procedure zet!

Wilt u graag meer weten over de procedure bij een ontslag op staande voet of de vereisten van een bedrijfsreglement? Neem dan contact op met mr. A.C. (Charlotte) ten Hoor.

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

Januari 2018.

Meer informatie? Neem contact met ons op!