21apr, 16
VANDIJK advocaten - Partneralimentatie; een gruwel of een zegen

Uit elkaar, en dan toch nog jarenlang financieel verbonden blijven: PARTNERALIMENTATIE!!! Voor de één een gruwel, voor de ander een zegen. Sommigen zullen zich nog de tijd herinneren dat partneralimentatie een soort “levenslang” was. De Wet limitering van de alimentatieduur tot 12 jaar ligt al weer bijna 2 decennia achter ons. Al een tijdlang gaan er stemmen op in Den Haag om de alimentatieduur nog verder terug te brengen, naar vijf jaar.

In mijn praktijk als advocaat in alimentatiezaken merk ik dat het steeds vaker de moeite loont om een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de alimentatiegerechtigde. De Wet bepaalt immers dat de rechter een onderhoudsverplichting kan opleggen in geval er sprake is van een (aanvullende) behoefte aan een bijdrage waarin de betrokken echtgenoot in redelijkheid niet zelf kan voorzien. De belangrijkste bepalingen heb ik onderstreept. Dat heet “behoeftigheid”. De rechter is niet verplicht om een onderhoudsbijdrage vast te stellen. Er moet sprake zijn van een behoefte waarvan moet komen vast te staan dat de betrokkene daar niet zelf in kan voorzien.

In de rechtspraak zie ik dat rechters daar steeds strenger op gaan toetsen. De boodschap is dat iedereen uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn levensonderhoud. “Ga maar werken” is de boodschap, en pas als dat echt niet lukt kun je misschien een beroep doen op je ex-partner. Wanneer je een alimentatie ontvangt is dat bepaald niet langer een rustig bezit, waar je 12 jaar ongestoord van kunt genieten. Voor de alimentatiebetaler betekent dat dat het de moeite kan lonen om na 2 of 3 jaar alimentatiebetaling eens te informeren wat iemand heeft ondernomen om zich voortaan zelf te bedruipen. De rechtspraak verlangt dan dat er concreet aangetoond wordt dat er inspanningen zijn geweest, door bijvoorbeeld scholing en sollicitaties. Wanneer dat niet wordt aangetoond, dan kan de rechter zomaar besluiten dat het recht op alimentatie ophoudt.

Voor de onderhoudsplichtige is het verstandig om op tijd actie te ondernemen. Maar ook voor de onderhoudsgerechtigde is stilzitten niet langer verstandig.

Voor beiden geldt: laat u goed adviseren door de specialist in alimentatiezaken

Wim Schröder staat u graag bij.

maart 2017

Meer informatie? Neem contact met ons op!