13mei, 16
VANDIJK advocaten - Verplichtingen van overleden executeur gaan niet over op zijn erfgenamen

Interessante erfrechtelijke kwestie die antwoord geeft op de vraag of voor erfgenamen executeur een verplichting bestaat om rekening en verantwoording af te leggen. Het kan natuurlijk zomaar voorkomen dat tijdens de afwikkeling van de nalatenschap de executeur overlijdt. De vraag is dan of de verplichting tot rekening en verantwoording overgaat op de erfgenamen van de executeur.

Deze vraag is tot aan de Hoge Raad gekomen. Eisers zijn zonen van de op 16 juni 1990 overleden notaris. De zonen zijn door deze notaris in zijn testament tot enige erfgenamen benoemd. In zijn testament is een andere notaris tot codicil tot executeur  benoemd. Deze notaris heeft werkzaamheden voor de boedel verricht en overlijdt in 1997. Kort voor zijn overlijden heeft hij zijn echtgenote (verweerster) verzocht het boedel dossier naar een andere notaris (verweerder 2) te brengen. De echtgenote heeft dit na de begrafenis, na instemming van eisers gedaan.

Eisers vorderen van verweerster dat zij als erfgename rekening en verantwoording aflegt ten aan zien van de overdracht van het boedeldossier. Eisers stellen dat hier niet de regeling van de executele van toepassing is, maar die van bewind, en dat verweerster 1 executeur-testamentair is in de nalatenschap van haar echtgenoot. Bij de vraag of op verweerster 1 de verplichting van rekening en verantwoording komt te rusten zal moeten worden uitgegaan van het geldende recht tot 1 januari 2003.

Uit de taak van de executeur vloeit voort dat bij beëindiging van zijn beheer verantwoording dient af te leggen. Deze taak eindigt door zijn dood, maar omdat de executeur op het tijdstip van zijn overlijden zijn werkzaamheden nog niet heeft afgerond, ontstaat geen verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording.

Deze uitspraak leert ons dat de rechten en verplichtingen die aan de hoedanigheid van de executeur zijn verbonden niet overgaan. Dit was in het oude erfrecht (tot 2003) en in het huidige erfrecht. De hoedanigheid van de executeur gaat ook niet over. De erfgenamen van de overleden executeur zijn wel verplicht om de erfgenamen waarmee de executeur belast was in kennis te stellen van diens overlijden.

Hoge Raad 21 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:99

Meer informatie? Neem contact met ons op!