Procedures VANDIJK

Hieronder vindt u de meest recente procedures van VANDIJK advocaten.

VANDIJK advocaten - Een mooie carrièrestap alleen betekent niet dat een geldend concurrentiebeding niet meer zou moeten gelden 2

9 mei 2016Geen beroep op exoneratieclausule in geval van bewust roekeloos handelen (mr. Monique S. van Dijk)

Uitspraak Gerechtshof Den Haag, 12 september 2015. Mr. Q.F.B.W. Kendall is advocaat van verweerder. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat appellant zich ter afwering van de schade vordering van verweerder, niet kan beroepen op de exoneratieclausule in de tussen partijen geldende huurovereenkomst omdat vaststaat...

Lees verder

11 februari 2016In een procedure inbrengen van een niet authentiek bewijsstuk is een grond voor ontslag op staande voet (mr. Monique S. van Dijk)

Uitspraak Rechtbank Rotterdam d.d. 13-07-2015. Mr. M.S. van Dijk is advocaat van werkgever. De kantonrechter oordeelt of er sprake is van een gewichtige reden bestaande in de omstandigheid die als een dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 lid 1 BW opleveren, dan...

Lees verder
VANDIJK advocaten - Geschil tussen een zee- en binnenvaart VMBO school en leerling

9 mei 2016Opdrachtgever is bevoegd overeenkomsten van opdracht te allen tijde op te zeggen (mr. Monique S. van Dijk)

Uitspraak Gerechtshof Den Haag d.d. 31-03-2015. Mr. M.S. van Dijk is advocaat van opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in het gelijk gesteld. Bij overeenkomsten van opdracht geldt dat een opdrachtgever te allen tijde bevoegd is deze overeenkomst op te zeggen. Daarbij maakt het geen verschil of...

Lees verder

20 april 2016Uitleg testament. Voorwaarde waaronder fideï-commissair verband eindigt in vervulling is gegaan.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam d.d. 04-04-2012. Mr. Wim .J.G. Schröder is advocaat van eiser. Eiser wordt in het gelijk gesteld. Op 9 juli 2009 is overleden mevrouw , geboren op 26 januari 1919 te Rotterdam (hierna: erflaatster). en gedaagde sub 1 zijn de enige kinderen...

Lees verder