21apr, 16
VANDIJK advocaten - Let op; valkuil bij oproepovereenkomst!

Veel werknemers zijn werkzaam op basis van een oproepovereenkomst. Vaak is het niet duidelijk of dit een oproepovereenkomst betreft, dan wel een overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht. In het laatstgenoemde geval geldt dat een werknemer niet verplicht is aan een oproep gehoor te geven. De gevolgen van een dergelijke overeenkomst zijn anders dan die van een reguliere oproepovereenkomst. De rechtbank te Noord-Holland (ECLI: NL: RBNHO:2015:11482) oordeelde recentelijk over een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Het betrof een werknemer die werkzaam was op de afdeling officemanagement. De overeenkomst werd aangegaan voor een half jaar en vervolgens verlengd met twee maanden. De werkgever was niet verplicht werkneemster op te roepen en werknemer mocht een oproep weigeren. Tijdens de tweede overeenkomst werd werknemer ziek. Werkgever stelde zich op het standpunt dat de overeenkomst van rechtswege was afgelopen. Werknemer ging daar niet mee akkoord en poneerde de stelling dat sprake was van een voorovereenkomst waarbij geldt dat iedere oproep als een nieuwe overeenkomst dient te worden beschouwd. Dat zou inhouden dat met de vierde oproep van werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan.

De kantonrechter stelde de werknemer in het gelijk. Werknemer was werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op!