21apr, 16
VANDIJK advocaten - Openhaardhout zorgt voor inbreuk op eigendomsrecht

Partijen in dit geschil zijn zowel buren als familie van elkaar. Op het perceel van de eisers staat een schuur. Tussen deze schuur en het perceel van gedaagde zit ongeveer 25 centimeter afstand. Tussen partijen is met betrekking tot de schuur een erfdienstbaarheid van gootrecht gevestigd, ten laste van de gedaagde. Gedaagde heeft in casu onder de goot van de schuur openhaardhout geplaatst. Dit openhaardhout stond gedeeltelijk op een strook grond van eisers. Op het moment van de zitting is het meeste openhaardhout verwijderd, maar er ligt nog een gedeelte van dit openhaardhout op de grond van eisers. De eisers in kwestie vorderen op grond van inbreuk op hun eigendomsrecht, verwijdering van het openhaardhout en een verbod voor de toekomst om op hetzelfde stuk grond weer openhaardhout of andere roerende zaken daar te plaatsen. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat het resterende openhaardhout zal moeten worden verwijderd. De rechter toetst of sprake is van erfdienstbaarheid verkregen door verjaring. De rechtbank komt tot het oordeel dat bij het ontbreken van bezit reeds hierom geen sprake kan zijn van – verkrijgende of bevrijdende – verjaring.

Meer informatie? Neem contact met ons op!