21apr, 16
VANDIJK advocaten - Geen kennelijk onredelijk ontslag nu werknemer door inspanningen werkgever na ontslag elders in dienst kon treden (mr. A.C. Charlotte ten Hoor)

In deze uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam van 17 maart 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:1690)

betreft het een werkneemster die  werkzaamheden verrichtte voor GCA en werkzaam was in het pand van Intergraph. Werkgever, GCA, was van mening dat werkneemster zich schuldig had gemaakt aan fraude door niet het juiste urenaantal per dag te maken. De kantonrechter oordeelde dat GCA te makkelijk was overgegaan tot het ontslag op staande voet. Reeds lange tijd had werkneemster zelfstandig in het pand gewerkt. Hierbij vond er nimmer controle plaats op haar gewerkte uren. Er hebben periodieke gesprekken plaatsgevonden tussen GCA en Intergraph. Nooit is gebleken van klachten naar aanleiding van het feit dat werkneemster te weinig uren zou werken. Van belang is dat werkneemster de vrijheid had om haar uren zelf in te delen en dus ook in de avonduren werkzaam te zijn. De kantonrechter verweet GCA dat zij heeft nagelaten zelf onderzoek te verrichten naar de omstandigheden. Werkneemster was niet gehoord. Een werkgever behoort dit in dergelijke gevallen echter wel te doen. De kantonrechter overwoog tevens dat een “verdenking’ van fraude nog geen dringende reden hoeft te zijn. De kantonrechter oordeelde dat aan werkneemster een billijke vergoeding van € 50.000,- toekomt. Hierbij nam de kantonrechter de financiële gevolgen van het ontslag voor deze werkneemster in aanmerking. Tevens werd de door werkneemster gevorderde loonvordering alsmede de transitievergoeding door de kantonrechter toegekend.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op!