21apr, 16
VANDIJK advocaten - Kortdurende onderhuur rechtvaardigt geen ontbinding

Huurder heeft met verhuurder een huurovereenkomst gesloten waar ook algemene voorwaarden op van toepassing zijn. Op grond van de algemene voorwaarden is het expliciet verboden om het gehuurde onder te verhuren op straffe van onder meer een boete van € 4500,00. Ondanks dit verbod en zonder toestemming van de verhuurder verhuurt de huurder het gehuurde 5 maal kortdurend via de website Airbnb aan toeristen. De verhuurder heeft dit ontdekt en vordert ontbinding van de huurovereenkomst, alsmede de boete. Hoewel het gehuurde zonder toestemming tegen betaling aan een ander in gebruik geven wettelijk is verboden en ook omdat de algemene voorwaarden dit verbieden, komt de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2016:1041) tot het oordeel dat er geen sprake is een dusdanige tekortkoming in de nakoming die ontbinding rechtvaardigt. Het ging om een beperkt aantal gevallen van kortdurende onderhuur. Verder acht de rechter het niet onbegrijpelijk dat huurder dacht dat het verbod zag op langdurig onderverhuren. De ontbinding wordt afgewezen. Huurder dient echter wel de huur ad € 1.900,00 aan verhuurder te betalen.

Meer informatie? Neem contact met ons op!