21apr, 16
VANDIJK advocaten - Koper mag op kosten aannemer gebreken laten verhelpen

Kopers hebben een overeenkomst gesloten tot het leveren en monteren van een technische installatie, te weten een warmtepomp, een warmwaterboiler en een vloerverwarming/koeling. Kort daarna ontstaan problemen met (gedeeltes van de) installatie. Deze problemen houden aan en de wederpartij wordt in gebreke gesteld. Koper vraagt de rechter om de gebreken aan de installatie te laten herstellen door een erkend bedrijf en wil de kosten hiervan verhalen op de wederpartij. Ook vordert de koper schadevergoeding. De rechter (ECLI:NL:RBAMS:2016:1654) stelt vast dat de wederpartij wanprestatie heeft gepleegd nu van een nieuwe verwarmingsinstallatie niet behoeft te worden verwacht dat deze zo vaak gebreken heeft. De gebreken mogen door een ander bedrijf worden hersteld op kosten van de wederpartij. Vanaf vrijwel direct na de inwerkingstelling van de installatie hebben zich problemen voorgedaan. Hoewel deze gebreken zijn hersteld, hebben zich ook weer nieuwe problemen voorgedaan. Een gedeeltelijke schadevergoeding wordt evenzo toegewezen.

Meer informatie? Neem contact met ons op!