21apr, 16
VANDIJK advocaten - Koop via internet; moet je alles vooruitbetalen?

Tegenwoordig vinden veel aankopen plaats via internet. Dat het van belang is om acht te slaan op de algemene voorwaarden die een verkoper hanteert, illustreert onderstaand voorbeeld. Koper heeft in casu via internet diverse computeronderdelen besteld. Bij het plaatsen van de online bestelling, is de koper akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van de verkoper. Op grond van de algemene voorwaarden was de verkoper gerechtigd om vooruitbetaling van de te betalen koopprijs te verlangen. Koper heeft echter niet (volledig) vooruit betaald. De verkoper geeft aan dat hij pas tot betaling zal overgaan wanneer de bestelling wordt geleverd. Hiermee gaat verkoper niet akkoord, hij stelt zich op het standpunt dat hij pas zal leveren, indien (een gedeelte van) de koopprijs is betaald. Hoewel de diverse computeronderdelen voor levering beschikbaar waren, heeft verkoper de goederen niet geleverd aan koper. Bij het oordeel van de kantonrechter (ECLI:NL:RBMNE:2015:2116) komt allereerst vast te staan dat het gaat om een koopovereenkomst die zich kwalificeert als consumentenkoop en koop op afstand. Verder stelt de kantonrechter vast dat het beding in de algemene voorwaarden moet worden aangemerkt als een onredelijk bezwarend beding en dat de koper dit beding reeds buitengerechtelijk heeft vernietigd. De verkoper heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat hij de goederen niet hoefde te leveren.

Meer informatie? Neem contact met ons op!